Maastricht Militaire stad

hobbe baron van aylva

Hobbe baron van Aylva

 

Tijdens de belegering van 1748 bevond zich in de vesting een garnizoen van ongeveer 8.000 man. Stadscommandant Hobbe baron Van Aylva had zich ongeveer 12.000 man gewenst voor een goede verdediging. Een groot deel van die soldaten vond een onderkomen in zogenaamde barakken, kazernegebouwen die meestal vlak achter de stadsmuur gelegen waren. Het zijn langgerekte gebouwen zoals we ze bijvoorbeeld op de maquette aan het Lindenkruis, aan het einde van de tegenwoordige Capucijnenstraat zien, bij de Brusselsepoort en achter het zuidfront van de vesting Wyck. Ook andere gebouwen werden kortere of langere tijd gebruikt als kazerne zoals bijvoorbeeld het Bonnefantenklooster.

bonnefantenklooster 

 

 

 
Bonnefantenklooster  

        

vrijthof

Vrijthof

 

Het centrum van alle militaire activiteiten was het Vrijthof, dat destijds als paradeplaats diende. Hier ligt de Hoofdwacht, waar ‘s nachts de sleutels van de stadspoorten en andere vestingwerken werden bewaard. Vanuit de Hoofdwacht werd de wacht over de poorten verdeeld en er bevond zich een kleine troepenmacht met enkele kanonnen die in geval van onraad als eerste in actie moest komen en alarm moest slaan. Op het Vrijthof werden troepen geinspecteerd en werden ook militaire straffen voltrokken. Zo stond er naast de Hoofdwacht een houten paard, een strafinstrument voor lichtere vergrijpen.

     

martinuspoort en de martinuskerk in wijck

Martinuspoort en de Martinuskerk in Wyck

 
Voor de verdediging van de vesting en het in stand houden van het garnizoen waren er in de stad nog vele andere gebouwen in gebruik. Zo was bijvoorbeeld het arsenaal gevestigd in de kerk van het Oude Minderbroedersklooster aan de Sint-Pieterstraat en het militaire hospitaal in het klooster zelf. De militaire gouverneur had zijn residentie aan de Papenstraat in een waar stadspaleis, het onderkomen van de tweede man, de stadscommandant was gelegen aan de Tongersestraat
 
Op diverse plaatsen in de stad lagen kruitmagazijnen. Bekend is natuurlijk de Kruittoren die in Wyck naast de Sint-Martinuskerk lag en nog bekender is wellicht het kruitmagazijn dat zich onder de stadswal aan het einde van de Calvariestraat bevond. Dit laatste magazijn vloog immers in 1761 met een geweldige knal in de lucht en de plek waar deze ramp zich voltrok heet nog steeds Abrahamslook, naar Abraham van Citters, de veroorzaker van het onheil. Uiteraard ontbrak ook een militaire gevangenis niet, deze was gevestigd boven de Pieterspoort.