De Maquettes van de Franse Koningen - Lodewijk XIV

 Lodewijk XIV

Lodewijk XIV

 

Onder de regering van Lodewijk XIV (1638-1715), de Franse zonnekoning, werd in 1668 een begin gemaakt met de bouw van maquettes van vestingsteden. De eerste maquette was die van de havenstad Duinkerke.

Tijdens de regering van de zonnekoning voerde Frankrijk een aantal oorlogen om het grondgebied naar het oosten en het noorden uit te breiden. Van een groot aantal veroverde steden werden modellen gemaakt. De verzameling omvatte in 1697 al 144 maquettes van 101 steden.

De maquettes uit deze tijd waren vaak ruwe modellen waarop alleen de vestingwerken waren uitgewerkt. 
De binnensteden werden leeg gelaten of er werden slechts enkele belangrijke gebouwen uitgewerkt.

Lodewijk XIV veroverde in 1673 de vesting Maastricht en de Fransen bleven in de stad tot 1678. In die periode is een eerste maquette van Maastricht gemaakt die later verloren ging.


     

Vauban

Vauban

 

De maquettes waren in eerste instantie bedoeld als instructiemodellen voor de militairen. Zij konden zo de sterke en zwakke punten van de verdedigingswerken bestuderen.

 

     
belegering 1673

Belegering 1673

  Bij de meeste maquettes werd ook de omgeving tot minstens een kanonschot ver uitgewerkt.Op die manier konden de militaire ingenieurs ook het terrein bestuderen waarin een aanvaller van zo’n vesting zijn belegeringsoperaties moest uitvoeren. Vauban maakte in 1697 een inventarisatie van de aanwezige maquettes en gaf opdracht er zestig te verwijderen omdat ze te zwaar beschadigd waren of niet nauwkeurig genoeg.