De Maquettes van de Franse Koningen - Lodewijk XV

 

lodewijk XV

Lodewijk XV

 

De maquettebouw in Parijs kende een opleving onder koning Lodewijk XV. Deze raakte verwikkeld in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) en veroverde in de jaren 1744-1748 de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige België

Opnieuw werden van veroverde steden maquettes vervaardigd. Hoewel het in principe nog steeds om militaire instructiemodellen ging, blijkt uit de uitvoering dat het zeker ook om een soort van prestigeobjecten ging.

Niet alleen de vestingwerken en de omgeving, die bij uitstek geschikt waren voor bestudering door militairen, maar ook de binnensteden zelf werden minutieus ingemeten en op de maquettes uitgewerkt. Na de verovering van Maastricht in 1748 werd opnieuw een maquette van de stad gemaakt en deze maquette overleefde vele oorlogen en bleef tot op de dag van vandaag bewaard. Enkele jaren geleden verhuisde ze van het Parijse Musée des Plans Reliefs in de Invalides naar het Musée des Beaux-Arts in de noordfranse stad Lille.
 
In totaal zijn er ongeveer 260 Franse maquettes van vestingen en vestingsteden gemaakt, in onze tijd zijn er daar nog 102 van bewaard gebleven.