Limburgcollectie

Vanaf het midden van de negentiende eeuw verzamelt de Stadsbibliotheek Maastricht zoveel mogelijk publicaties over Limburg, de zogenaamde ‘Limburgensia’.

Het gaat daarbij om alle vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde, recht, kerkgeschiedenis, literatuur, kunst, planologie en dergelijke. Deze collectie wordt, als onderdeel van de gehele collectie, ter beschikking gesteld aan het publiek. De Stadsbibliotheek Maastricht ontvangt voor het uitvoeren van deze functie jaarlijks subsidie van de Provincie Limburg. De bibliotheek beheert tevens de collectie van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; ook in deze collectie bevindt zich een grote hoeveelheid Limburgensia.

Grote delen van de totale collectie zijn verder toegankelijk gemaakt dan in een gewone bibliotheek gebruikelijk is. Ook omvat de Limburgcollectie een grote serie Limburgse dag- en weekbladen. Vanaf 1799 is er vrijwel steeds minimaal één krant aanwezig. Deze kranten staan deels op microfiche en zijn eenvoudig te raadplegen. Een groot deel van de kranten is op Limburgse onderwerpen speciaal ontsloten.

De Limburgcollectie is terug te vinden op de vierde etage van het Centre Céramique. Zoek in de Limburgcollectie via de catalogus.

Ga naar de site van Zicht op Maastricht


Zicht op Maastricht is de culturele biografie van Maastricht. Verhalen vertellen van hoe de stad werd zoals ze is. Grote verhalen zoals die uit de schoolboeken maar ook verhalen van inwoners: Herinneringen. En er zijn foto's en die vertellen meer als duizend woorden.


Bijzondere plekken in Maastricht
Mensen van Maastricht
Sagen en legenden
Wandelingen door Maastricht

Surf naar Zichtopmaastricht.nl

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg


Kenniscentrum dat gespecialiseerd is in de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg in de 19e en 20e eeuw.


Wetenschappelijk onderzoek
Bibliotheek
Archieven
Wegwijzers - Bijzondere bestanden en collecties

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Regionaal Historisch Centrum Limburg


Verzamelt, beheert en presenteert archieven en collecties van Limburgse (bestuurlijke) instellingen en particulieren. Het RHCL is gevormd uit het Rijksarchief provincie Limburg en het Gemeentearchief Maastricht.


(Onder)zoeken
Archiefsprokkels
Digitale tentoonstellingen
Stamboomonderzoek

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Erfgoed in Limburg

erfgoed in Limburg

In één overzicht toegang tot ALLES over erfgoed in Limburg. De belangrijkste websites, musea, verenigingen en instellingen op een rij. Ga zelf ontdekken in aantrekkelijke sites en apps, onderzoeken in online archieven en websites  of  bezoek de monumenten, musea en archieven. Bij periodes is dezelfde informatie op tijdperken ingedeeld, bij plaatsen per gemeente.

Ga naar erfgoedinlimburg.nl

Handige links


De afdeling Limburgse literatuur van de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) bevat digitaliseringen van publicaties uit de gehele Limburgse letterengeschiedenis, van de Middeleeuwen tot heden. Er is gekozen voor een breed scala aan genres: naast poëzie en literair proza treft u uitgaven aan van bijvoorbeeld jeugdboeken, operette- en liedteksten, conferences en (auto)biografieën. Een aantal van deze werken zijn in Limburgs dialect geschreven. Daarnaast zijn filosofisch en journalistiek getinte verhandelingen opgenomen, en studies over de Limburgse taal en cultuur.

Auteurs

Titels

Ebooks

Catalogus Maastricht

Mijn menu - klik hier voor uitleg -

Regel je bibliotheekzaken mobiel

Met 'Bibliotheek Wise app' hebben leden van Centre Céramique altijd en overal toegang tot hun bibliotheek.

Downloaden en meer informatie

Spreekuur Oude collectie en Limburgcollectie

Wilt u meer weten over een onderwerp betreffende de oude collectie of Limburg dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt uw vraag mailen aan Joes Minis.

Voor het bepalen van de geldelijke waarde van oude boeken uit een privécollectie kunt u beter contact zoeken met een antiquair of veilinghuis.


Want to know more about the Old Library collection or the Limburg collection?

Feel free to contact us if you would like to know more about the old library collection or about Limburg. You can email your question to Joes Minis.

If you wish to assess the monetary value of old books from a private collection, the best option is to contact an antiquarian or an auction house.

Cultureel erfgoedcollecties Centre Céramique

In Centre Céramique worden diverse gemeentelijke collecties beheerd en tentoongesteld, zoals bijvoorbeeld de aardewerkcollecties van de Sphinx, de Socíeté Ceramique en de Mosa, de Limburgse en Maastrichtse archeologiecollecties en de glascollectie

Archeologie Limburg 
Archeologie Maastricht 
Aardewerk Maastricht 
Glascollectie

Al onze erfgoedcollecties