De Franse bezetting van 1748 - 1749

maurits van saksen

Maurits van Saksen

plan of siege;  belegeringsplattegrond

Plan of siege;
belegeringsplattegrond 

 

Op 10 mei 1748 werd de vesting Maastricht na een belegering van ongeveer een maand ingenomen door Franse troepen onder Maurits van Saksen. Die belegering van Maastricht was het laatste belangrijke wapenfeit uit de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Terwijl het Franse leger en het garnizoen van Maastricht in de maand april een strijd op leven en dood voerden, liepen op nog geen veertig kilometer afstand in Aken de vredesonderhandelingen ten einde. In de voorlopige of preliminaire vrede van 30 april werd al vastgelegd dat alle in de oorlog veroverde gebieden aan de rechtmatige eigenaars zouden worden teruggegeven. De Franse legerleiding wist dus dat de zojuist ingenomen stad weer aan de Republiek der Verenigde Nederlanden zou moeten worden overgedragen.

 uittocht van het garnizoen

Uittocht van het garnizoen 

Toch duurde het nog tot 3 februari 1749 voordat de laatste Franse soldaat de stad verliet en er weer een Staats garnizoen kon binnen trekken. Aan die korte Franse bezetting heeft Maastricht uiteindelijk zijn maquette te danken.