pdf print

Overheid en recht

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar. 

 

 

Gemeente

   

Maastricht
Website van gemeente Maastricht, met toegang tot het gemeenteloket (o.a. met bestemmingsplannen), buurtinformatie, teksten van collegebesluiten, algemene plaatselijke verordening. Verder krijgt u via deze site ook toegang tot Maastrichthelpt. Op deze laatste site vindt u een actueel en volledig overzicht van organisaties, praktijken en activiteiten. Ook kunt hier terecht voor informatie over Wmo voorzieningen en producten.

     
   

Stadsportal Maastricht
Deze stadsportal is de plek voor al uw vragen over wonen, werken en leven in Maastricht. Hier vindt u informatie over een aantal organisaties, zoals de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Culturele Hoofdstad 2018, VVV Maastricht, Maastricht Health Campus en Regiobranding Zuid-Limburg. Het is de bedoeling dat het aantal organisaties blijft groeien.

     
   

Provincie

   

Provincie Limburg
Alles betreffende het gouvernement bij elkaar: lopende projecten, inzage in de stukken van zowel de Gedeputeerde als de Provinciale Staten, historische achtergronden.

   

 

   

Rijk

   

Rijksoverheid
Op deze website staat een schat aan informatie van de rijksoverheid. Rijksoverheid.nl is de vervanger van postbus 51.

   

Overheid.nl
Alle informatie van de Nederlandse overheid. Uitgebreide sectie met uitleg over de werking van de overheid: de rubriek Publicaties maakt het mogelijk te zoeken in de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer, wetteksten, regelingen, Koninklijke besluiten etc., bevat daarnaast ook de Postbus 51 informatie van de overheid.

   

Overheid.nl / Officiële Publicaties [vanaf 1995]
Zoeken in/naar kamerstukken, kamervragen, agenda's en handelingen 1e en 2e Kamer, tractatenblad, staatsblad, Departementale regelgeving Staatscourant, Uitspraken Raad voor de Scheepvaart, Algemeen verbindendverklaringen van CAO's.

   

Staten-Generaal Digitaal 1814-1995
U vindt hier alle alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van de Eerste en Tweede Kamer, de Verenigde Vergadering, UCV en OCV uit de periode 1814 tot 1995.

   

OfficiëleBekendmakingen.nl
De site waarop u de vandaag gepubliceerde officiële bekendmakingen kunt vinden
uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Zoeken in de officiële publicaties kan hier.

   

De Nationale Ombudsman
De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties. De Nationale ombudsman beschermt de burger tegen onbehoorlijk overheidsoptreden en is een onpartijdig en onafhankelijk instituut.

     
   

Europa en de rest van de wereld

   

Europe direct Maastricht - Informatiepunt EU
De postbus van Europa. 

     
   

Recht en wetten

   

Overheid.nl / Wet- en regelgeving [vanaf 2002]
Zoeken in/naar verdragen (teksten gepubliceerd vanaf 1992), wetten, AmvB's en andere Koninklijke besluiten, Ministeriële regelingen, Beleidsregels en circulaires, Regelingen ZBO's, Regelingen PBO en andere OLBB's, Reglementen van de Staten-Generaal.

   

Rechtspraak.nl
Site van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via deze site heeft u direct toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak. Naast algemene informatie over de rechtspraak in Nederland en de publicatie van uitspraken [selectie vanaf 1999] bevat deze site ook informatie over de deelnemende instanties zelf.

   

Wettenpocket portaal
Via de Wettenpocket app kunt u bundels downloaden in een handige digitale format om deze te raadplegen op uw tablet. Wettenpockets zijn bundelingen van regelgeving en documentatie op specifieke rechtsgebieden of onderwerpen. Daarnaast zijn er ook pockets beschikbaar met daarin decentrale wet-en regelgeving. De app is beschikbaar voor iOS en Android tablets.

   

EUR LEX
Rechtstreeks en gratis toegang tot het recht van de Europese Unie. Het systeem biedt u uitgebreide zoekfuncties voor het raadplegen van het Publicatieblad van de Europese Unie en omvat met name de teksten van de verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie.

 

Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie (NCRD) 
Een databank met literatuurbeschrijvingen en afbeeldingen, over de volgende onderwerpen:
- oud-Nederlands recht: alle recht dat op het grondgebied van het huidige Nederland is ontstaan, vanaf de Romeins-Germaanse tijd tot ca. 1940
- Romeins recht, canoniek recht en overig Europees recht - voorzover van invloed geweest op de Nederlandse rechtsontwikkeling
- Surinaams, Antilliaans, Zuid-Afrikaans en Indonesisch recht (en overig koloniaal recht) - voorzover beïnvloed door het oud-Nederlands recht.

   

Portal Internet Law Library
Een internetbibliotheek voor het juridisch wetenschappelijk domein primair gericht op het Nederlands recht en secundair op het Europese en internationale recht.

     
   

Verder zoeken?

 

bibliotheek.nl
De landelijke digitale bibliotheek van alle openbare bibliotheken in Nederland.

 

WorldCat Discovery - OB Onderzoekscatalogus 
In deze zoekomgeving vind je boeken en tijdschriften van een groot aantal wetenschappelijke bibliotheken in en buiten Nederland. Je kunt boeken aanvragen als je lid bent van de bibliotheek. Hoe je dat kunt doen lees je hier

Catalogus Maastricht

Mijn menu - klik hier voor uitleg -

Regel je bibliotheekzaken mobiel

Met 'Bibliotheek Wise app' hebben leden van Centre Céramique altijd en overal toegang tot hun bibliotheek.

Downloaden en meer informatie

Zoeken naar...

U zoekt een...

Databank

Jeugd databank 

Databank om thuis te raadplegen

Inloggen met uw bibliotheekpas

Boek

E-boek of E-reader

Luister en gesproken boek

Krant of krantenartikel

Tijdschrift of tijdschriftartikel

Film

Foto of afbeelding

Podcast of radiouitzending

Scriptie of proefschrift

App 

Online cursus of training


U zoekt een onderwerp...

Aardrijkskunde
Landen, reizen, landkaarten...

Algemene informatiebronnen
Adresgids, woordenboek, statistiek, encyclopedie...  

Beroemde mensen

Politici, muzikanten, sporters..

Consument, maatschappij en economie
Consumententest, subsidies, bedrijfsleven...  

Geschiedenis

Erfgoed, archieven, bronnen...

Gezondheid

Ziektes, adressen, medicijnen... 

Inburgeraars, anderstaligen en laaggeletterden
Nederlands, taaloefeningen, integratie...

Kunst en cultuur

Theater, musea, kunstenaars...

Literatuur
Uittreksels, recensies, schrijversinformatie...

Maastricht en Limburg
Limburgensia, Euregio...

Muziek
Artiesten, bladmuziek, cd's...

Natuur en techniek

Dieren, planten, computer, chemie...

Opvoeding, opleiding en beroep

IQ-tests, beroepen, examens, studiefinanciering... 

Overheid en recht

Wetteksten, CAO's, Europa...  

Taal

Woordenboeken, spreekwoorden, etymologie...