pdf print

Monnikenwerk 1.0 door Huib Jans

11.07.2023 t/m 01.10.2023

Het is 1 januari 2021… Wij zaten met zijn allen in een strenge lockdown vanwege de Covid-besmettingen. De vrije tijd en zoek naar zingeving die dit met zich meebracht waren aanleiding voor de Maastrichtse Huib Jans, gepensioneerd illustrator en cartoonist voor onder andere De Limburger, om een dagboek bij te houden in zijn eveneens gepensioneerde kantooragenda. Dat teksten begeleid worden met veel tekeningen spreekt voor zich. De rijk geïllustreerde pagina’s uit zijn dagboek liggen in een vitrine in de hal van Centre Céramique.

“Geen persoonlijke ervaringen, maar vermeldenswaardige gebeurtenissen die zich in heden en verleden op die specifieke datum hebben voorgedaan. Het criterium dat ik voor de selectie gehanteerd heb, is dat ik op een of andere manier affiniteit moet hebben met het onderwerp. Door een brede interesse is dat ook terug te zien in mijn dagboek. In willekeurige volgorde zijn dat kunst, geschiedenis, muziek, literatuur en humor. Kortom, die onderwerpen die een bibliotheek abonnement noodzakelijk maken”, aldus Huib Jans

In deze mini-expo zie je een selectie van het wekelijks overzicht uit deze periode. Medio augustus worden de pagina’s gekeerd. Dit geeft een nieuwe kijk op deze ‘persoonlijke’ kroniek van de samenleving.

Locatie: Binnenvitrine in de hal

Foto door: René Reynders

 

 

 

Monks’ work 1.0

By Huib Jans

 

It is the 1st of January 2021. We’re all in a strict lockdown because of the Covid infections. The spare time and search for meaning this entailed prompted Maastricht-based Huib Jans, retired illustrator and cartoonist for De Limburger, among others, to keep a diary in his equally-retired office calender. It goes without saying that the texts are accompanied by many drawings.

‘No personal experiences but noteworthy events that occurred in the present and past on that specific date. The criteria I used for the selection was to have an affinity with the subject in one way or another. Having a wide range of interests means this is also reflected in my diary. In no particular order, they are art, history, music, literature and humour. In a nutshell, the subjects that make a library subscription necessary.’

In this mini expo, you will see a selection of the weekly overview from this period. Though there are no English texts, drawings and dates mostly speak for themselves. In mid-August, the pages will be turned. This will give a new perspective on this ‘personal’ chronicle of society.

Location: showcase in the hall