FOTOTENTOONSTELLING DE MIX NEDERLAND ‘VIEREN!’

Koen Lenarts (1926 -2009) & Roger Cremers (1972).
Duo tentoonstelling bij NS station Maastricht en Centre Céramique Maastricht

15 juli t/m 15 oktober 2023

De tentoonstelling De Mix Nederland ‘Vieren!’ presenteert fotografie van Koen Lenarts (1926 -2009) & Roger Cremers (1972). Het meeste werk van Lenarts komt uit Midden- en Zuid-Limburg. Hij heeft de folklore van deze provincie in het midden van de jaren vijftig op prachtige wijze vastgelegd. En het grappige is dat veel van die beelden weliswaar gedateerd, maar toch ook nog steeds in zekere zin actueel zijn. Kijk naar de foto’s van het Oud-Limburgs schuttersfeest, de processies, de Palmpasen stoet, het plaatsen van de mei-den. Eigenlijk is er niets veranderd. De gebruiken zijn er nog steeds, zij het in een nieuw jasje. Lenarts’ werk is een mooi tijdsbeeld van werkende, drinkende en vierende Limburgers. Het nieuwe werk van Roger Cremers laat een nieuw tijdsbeeld met een overtuigende blik zien. Vanwege de fotografische kwaliteit zijn de foto's van Koen Lenarts ondergebracht in de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Auteur Paul van der Steen schrijft de tentoonstellingstekst.

“De fotos van Koen Lenarts & Roger Cremers  geven een bijzondere kijk op het verleden en je ziet herkenbare beelden van het heden. Het is waardevol dat de beelden zijn vastgelegd en dat je kan vergelijken. Het past om die reden uitstekend in Centre Céramique. Verleden en heden worden aan elkaar verbonden. Deze expo geeft tevens een mooie gelegenheid om de vele bezoekers vanuit het station door te verwijzen naar Wyck, en hen bewust te maken dat ook hier een prachtig cultureel aanbod is”.
Wim Hupperetz, directeur Centre Céramique.

Voor NS en ProRail is het belangrijk dat stations een fijne plek zijn om te verblijven.

Foto's met werk van twee fotografen die sterk met deze regio verbonden zijn, zijn te zien bij Centre Céremique en tegelijk op het station. We hopen zo veel mensen te interesseren voor deze expositie en tegelijkertijd maken we het station tot een verrassende plek voor reizigers, aldus Magdalena Piotrowska, NS Regiodirecteur Zuid.  

DE MIX NEDERLAND ‘VIEREN!’

Te zien:
* NS station Maastricht: 23 juni t/m 19 augustus 2023

* Centre Céramique: 15 juli t/m 15 oktober 2023 | 3e etage

 

De Mix Nederland

De Mix Nederland ‘Vieren!’ is de Zuid-Limburgse en zesde editie in een serie van twaalf tentoonstellingen van de Mix Nederland, een initiatief van stichting Beeldmix samen met Centre Céramique, NS en ProRail. De Mix Nederland wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Limburg. Bij iedere editie wordt historische fotografie gebruikt als bron van inspiratie door de hedendaagse Nederlandse fotografen.

Zie ook: www.beeldmix.nl

 

Biografie Roger Cremers (1972)

Sinds 1998 is Roger Cremers freelance fotograaf en werkt tegenwoordig voor verschillende kranten en bladen in Nederland zoals het NRC Handelsblad, het Financieele Dagblad, de Groene Amsterdammer, National Geographic, Quote. Verder verzorgt hij documentaire fotografie voor Schiphol. Al het werk dat hij voor deze opdrachtgevers doet is 'werk in opdracht'. Het opdrachtwerk bestaat voornamelijk uit portretten van personen bekend en onbekend. In dit werk krijgt hij alle vrijheid om een zo passend mogelijk portret te maken bij het artikel. Naast zijn opdrachtenwerk staat bij hem ook vrij werk centraal.

Van 2008 t/m 2016 werkte hij aan het project over de herinneringscultuur in Europa genaamd 'World War Two Today', dit werk resulteerde in een boek en een solo-expositie in het Verzetsmuseum Amsterdam. Het onderdeel van dit project over de toeristische bezoekers van het voormalige vernietigingskamp Auschwitz won een eerste prijs bij de World Press Photo in 2009. In 2018 heeft hij het boek 'Beekdaelen sinds 2019.' in opdracht gemaakt voor de nieuwe samengestelde gemeente van mijn geboortedorp. Het dorp Bingelrade waar hij geboren is, en al eerder opgenomen werd, in een grotere gemeente werd met 3 andere grote dorpen tot één nieuwe gemeente samengevoegd. De gemeente gaf hem als kunstenaar met zijn roots de mogelijkheid om wekenlang door middel van een trip down memory lane de nieuwe gemeente in beeld te brengen.

Op dit moment werkt hij aan een project over de herdenking van de Luchtoorlog in Nederland. Dit project gaat over de herdenkingen in Nederland voor het omgekomen vliegend personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de oorlog zijn meer dan 5000 vliegtuigen neergestort in ons land. De duizenden slachtoffers die hierbij vielen worden veelal lokaal herdacht. Hoe langer of verder iemand van zijn geboortegrond verwijderd raakt, hoe dichter vaak de band met zijn/haar roots. Voor Roger geldt dat hetzelfde.
Ondanks dat hij ruim 24 jaar niet meer in Limburg woont, beschouwt en voelt hij zich meer dan ooit een zuiderling. De streek met haar tradities en gebruiken. Voor het project De Mix onderzoekt hij hoe de sociale relaties in de huidige tijd de mensen samenbrengt.

 

Biografie Koen Lenarts (1926 -2009)

Koen Lenarts volgt, na zij eindexamen Gymnasium aan het Bisschoppelijk College te Roermond in 1945, een korte periode de opleiding aan de MTS voor Fotografie in Den Haag. Deze opleiding voldoet niet aan de verwachtingen en zijn ouders stemmen toe in een vervolg van zijn studie aan de École Technique de Photographie et de Cinéma in Noisy-le-Grand bij Parijs. Hij volgt daar eveneens colleges kunstgeschiedenis en filosofie aan de universiteit. Na een tweejarig verblijf in deze stad keert hij, als gevolg van een dodelijk ongeval van zijn broer, terug naar Nederland. Hij werkt enige tijd in de fotozaak van zijn vader Hubert Lenarts, die in de jaren twintig ook als persfotograaf werkzaam was in Roermond onder de naam Limburgsch Persbureau en Persbureau Lenarts.

In 1953 trouwt hij met Fien Peeters en neemt de fotozaak en het persbureau van zijn vader over. Hij is actief als industrie- en architectuurfotograaf. Daarnaast maakt hij reportage- en landschapsfoto's. Belangrijke opdrachtgevers in die jaren waren de Roermondsche Eiermijn en de PLEM, met de bouw van de elektriciteitscentrale in Buggenum aan de Maas. Lenarts gaat in deze periode eveneens regelmatig naar Mgr. le Cure Mirault, een priester die in zijn geboortedorp Fontaine-Dennis in Noord-Frankrijk de door de oorlog verwoeste kerk restaureert. De foto's die Lenarts daar maakt worden gepubliceerd bij een uitgebreid artikel in de Katholieke Illustratie (20 mei 1961) en resulteren in de dummy 'Homo Quidam’. In deze periode ontmoet Lenarts Roos Nacke, een sociaal werkster in de mijnstreek. Dit contact leidt tot maatschappelijk betrokken fotoseries over de arbeiders in de mijnstreek.

In 1960 sluit hij de fotozaak en werkt verder als freelance fotograaf met een specialisme in portretten, reportages, industrie, architectuur en landschap. Vanaf 1961 is hij twee dagen per week als docent foto-journalistiek/documentaire verbonden aan de Academie St. Joost te Breda. Hij solliciteert met de fotoreportage 'Homo Quidam' over Mirault. Tot 1984 blijft hij aan Academie St. Joost verbonden. De vrije fotografie die hij na zijn pensionering bedrijft staat veelal in dienst van de schilderkunst waar hij zich in die tijd op toelegt. Het archief is sterk regionaal gebonden en richt zich op Midden- en Zuid Limburg, naast de documentaire serie in Noord-Frankrijk. Lenarts fotografeerde vooral Maastricht (de mens en de stad), typisch Roomse tradities, processies, schuttersfeesten en carnaval. En de regionale industrie zoals de PLEM, de Roermondsche Eiermijn en de arbeiders. De series die hij met Roos Nacke in de mijnstreek maakte geven de maatschappelijke context van de industrie weer. Zijn vrije werk bestaat voor een deel uit landschappen in Midden-Limburg en Noord-Frankrijk.