De Bibliotheek op school (dBos) in Maastricht

Op dit moment maken 2.031 kinderen in Maastricht gebruik van de Bibliotheek op school. Zij lenen samen per jaar 63.311 boeken. Er zijn inmiddels 8 bibliotheken op scholen in Maastricht. Elke bibliotheek op school (dBos) is een samenwerking tussen Centre Céramique en de betreffende school. In deze scholen is een aantrekkelijke actuele basiscollectie aanwezig voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De leesconsulent van Centre Céramique zorgt samen met de leescoördinator van de school, in samenwerking met het team, voor veel leesplezier bij de kinderen.

Op 9 scholen is er een Bibliotheek op school (dBos): in Basisschool Scharn, Basisschool Oda, Basisschool Manjefiek, Basisschool Dynamiek, Basisschool De Geluksvogel, Basisschool Anne Frank, IKC Heer en SBO - SO Talententuin Maastricht.
Verder zijn er in de stad op 2 scholen mini dBossen gevestigd: Basischool De Maasköpkes en in Basisschool De Letterdoes. Centre Céramique streeft ernaar om deze mini dBossen de komende jaren door te ontwikkelen en om te vormen naar een dBos.

De Bibliotheek op school (dBos)
De Bibliotheek op school, genaamd dBos, is een landelijk educatief programma voor het basisonderwijs, dat gericht is op het bevorderen van leesplezier en het stimuleren van de taalontwikkeling. Het is een samenwerking tussen gemeente, school en bibliotheek.

De provincie Limburg ondersteunt het belang en plezier van lezen en leesbevordering. Mede door een subsidie van de Provincie Limburg zijn er in Limburg al meer dan 200 schoolbibliotheken gerealiseerd.

Waarom is lezen zo belangrijk?
Leren begint bij lezen. In het leven van kinderen maakt het dan ook een groot verschil of ze lezen of niet. En of ze plezier beleven aan lezen. Onderzoek toont telkens weer aan dat kinderen die lezen niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op de andere schoolvakken en op schoolsucces. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

Enkele feiten
Van de basisschoolleerlingen verlaat nog altijd 25% de basisschool met een taalachterstand van 2,5 jaar! Een achterstand die nauwelijks te repareren is.
Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar.

Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten.

dBos - meer dan een kast met boeken
De gedachte achter de Bibliotheek op school is dat het bibliotheekwerk een structurele plaats op de basisscholen krijgt.

  • Door een gevarieerde en actuele collectie aan boeken en materialen die aansluiten bij de interesse en leefwereld van de leerlingen.
  • Door de samenwerking tussen school en de leesconsulent van de bibliotheek. De leesconsulent komt regelmatig naar de school toe en werkt gemiddeld 4 uur per week voor de school.
  • Medewerkers van de bibliotheek hebben een opleiding gevolgd tot leesconsulent en mediacoach. Leerkrachten volgen de cursus Open Boek, tot leescoördinator.
  • Door een lees- en mediaplan. De school maakt samen met de leesconsulent een plan van aanpak. Wat is de visie van de school op leesbevordering en wat zijn de doelen? En wat wordt het activiteitenprogramma?
  • Door leesbevorderende activiteiten op school en in de klas. Hoe bereik je dat kinderen (nog meer) plezier hebben in lezen? Bijvoorbeeld door dagelijks en op inspirerende wijze aandacht te besteden aan vrij lezen, voorlezen en praten over boeken.
  • Door aandacht voor mediawijsheid. Kinderen leren zoeken naar informatie in boeken en op internet. Ze leren de gevonden informatie te beoordelen op kwaliteit.
  • Door schoolWise. Via een website kunnen kinderen op school boeken zoeken en reserveren. Ook kunnen leerlingen via deze site informatie zoeken en worden ze verleid om te lezen en hun ervaringen te delen met andere kinderen.
  • Door de monitor. Meten is weten. Met de monitor meten we het leen- en leesgedrag van de leerlingen en de leesmotivatie en het leesbevorderend gedrag van de leerkracht. Zo wordt duidelijk wat goed gaat en waar verbetering nodig is.


De school en bibliotheek werken zo samen aan aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Met name de verbetering van leerling-resultaten mbt leesvaardigheid, taalvaardigheid en mediawijsheid.

Meer informatie
E: dbos@maastricht.nl

Jeugdjournaal: "Kinderen lezen minder goed"

Adressen

dBos

Brusselse Poort
Basisschool Oda
Pastoor Habetsstraat 40
6217 KM Maastricht
T: 043 343 09 70
Ga naar de SchoolWise portal

Daalhof
Basisschool Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T: 043 343 02 64
Ga naar de SchoolWise portal

Malberg
Manjefiek Leesplein
Basisschool Manjefiek
Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 68
6218 AV Maastricht
T: 043 354 14 00
Ga naar de SchoolWise portal

Scharn
Het Boekenbos
Basisschool Scharn
Kloosterstraat 5-7
6226 BP Maastricht
T:043 - 362 05 65
Ga naar de SchoolWise portal

De Geluksvogel
Balijenweg 101
6222 BE Maastricht
T: 043 – 363 20 65
Ga naar de SchoolWise portal

Nazareth
De Alle Boeken Bieb
Talententuin Maastricht
Mariënwaard 57
6222 AM Maastricht
T: 043-363 78 03
Ga naar de SchoolWise portal

Heugem
Biebaf
Basisschool Anne Frank
De Beente 15
6229 AV Maastricht
T: 043-361 29 16
Ga naar de SchoolWise portal

Heer
IKC Heer
P.C. Basisschool Suringar
Ridder van Heerstraat 10
6227 RS Maastricht
Ga naar de SchoolWise portal

dBos-mini

Borgharen
Basisschool De Maasköpkes
Schoolstraat 15
6223 BD Maastricht
T: 043 363 22 81
Ga naar de SchoolWise portal

Wyckerpoort
Basisschool De Letterdoes
Old Hickoryplein 100
6224 AZ Maastricht
T: 043 362 37 96
Ga naar de SchoolWise portal

 

Locaties in Maastricht

Klik hier voor een groter kaartje