Educatie

Een leven lang leren. Het kan in Centre Céramique. Want het is de aangewezen plek voor mensen die ondersteuning zoeken bij hun opleiding en studie. Naast onze uitgebreide collecties en studie- en internetfaciliteiten, organiseren wij komend seizoen verrassende cursussen, die voor u een inspiratiebron kunnen zijn op het gebied van literatuur, computer en internet, schrijven, architectuur en kunst. Bijeenkomsten die u aanzetten tot een andere manier van lezen, luisteren, kijken en genieten van het leven. 

Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving

 
 • 24 juli

  Theatrale Hoorspelwandeling 'Bijna Vrij'

  wandeling door het in augustus 1944 gebombardeerde Roed Dörrep 24 juli t/m 15 september
  18 augustus

  Hoorspelwandeling over het bombardement van 18 augustus 1944

  doe mee aan de hoorspelwandeling over deze dag
  11:00 - 13:30
  18 augustus

  Herinneringen aan het schuilen

  Open dag Schuilkeldermuseum
  15:00 - 17:00
  20 augustus

  Taalcafé Malpertuis

  10:00 - 12:00
  21 augustus

  Voorleesuurtje 4+

  Ans leest voor
  14:00 - 15:00
  1 2 3 4 5 »
 • Collegebesluit uitvoeringsplan 2017 – 2018

  Maastricht is trots op haar cultuurhistorie, erfgoed en culturele talenten. Centre Céramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum Maastricht zijn de gemeentelijke ankers van die trots.

  Daarom blijven we doen waar we goed in zijn; taal- en leesbevordering en digitale vaardigheden, talentontwikkeling, cultuurparticipatie en erfgoedbeleving van de stad Maastricht.
  De afgelopen tijd heb je wellicht een en ander gehoord of gelezen over aanstaande veranderingen bij de drie gemeentelijke culturele instellingen: Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht. Wij zijn op 1 januari 2013 gefuseerd, waarna in eerste instantie veel aandacht uitging naar efficiency in de bedrijfsvoering. In het voorjaar van 2016 hebben we van het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht gekregen een toekomstbestendig plan te maken.
  Over dit plan heeft het College van B&W onlangs een besluit genomen.
  Omdat in de tussentijd in de stad veel beelden zijn ontstaan over grote ingrijpende veranderingen zijn we blij nu de gewenste duidelijkheid te kunnen verschaffen.


  Besluit
  De gemeente Maastricht gaat maatregelen nemen om van Kumulus een gezond en toekomstbestendig kunstencentrum te maken. Dat betekent o.a. dat het cursusaanbod wordt aangepast aan de veranderende vraag van de inwoners van de stad. Voor wat betreft de toekomstige rol van het Natuurhistorisch Museum en Centre Céramique zijn de mogelijkheden eveneens het afgelopen jaar in kaart gebracht. Deze worden de komende tijd door middel van een zorgvuldig proces met de Raad en andere belanghebbenden verder uitgewerkt om te komen tot een gezonde toekomst voor de drie gefuseerde culturele instellingen.
  De feiten op een rijtje
  - De bibliotheekcollectie wordt aangevuld met meer e-books
  - Speciale collecties blijven behouden en worden nog steeds beheerd
  - Voor de Limburgensen wordt, samen met diverse partners, naar een oplossing gezocht
  - De erfgoedcollecties worden steeds vaker op een nieuwe interactieve manier gepresenteerd
  - De fysieke bibliotheekcollectie is de laatste jaren door een veranderende vraag afgenomen. Boeken waar niet veel vraag naar was en dubbele exemplaren werden uit de collectie gehaald maar op aanvraag is elk boek binnen 2 à 3 dagen weer gewoon beschikbaar
  - Er worden in Centre Céramique kinder- en jongeren werkplaatsen ontwikkeld, gericht op cultuur en media
  - We verbeteren onze dienstverlening aan bibliotheekleden en bezoekers
  - Deelname aan het eigen cultureel programma en dat van de stad wordt meer gestimuleerd
  - We werken intensiever samen met RTV Maastricht aan onze gezamenlijke zichtbaarheid

  Vragen?
  Heb je vragen dan kun je deze mailen naar: secretariaat.directie.ccm@maastricht.nl

  Lees meer:

  Persbericht

  Collegenota

  English version