Energietoeslag 2023 nog niet gehad? Vraag ‘m aan!

Je kunt weer energietoeslag aanvragen bij de gemeente. De toeslag is maximaal 1.300 euro. De energietoeslag is bedoeld voor Maastrichtse huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Het netto-inkomen voor een alleenstaande/ alleenstaand ouder is dan niet hoger dan 1503 euro per maand en voor gehuwden/ samenwonenden 2146 euro per maand. Veel huishoudens kregen de energietoeslag in november al automatisch op hun rekening.  


Aanvragen via de website

De aanvraag van energietoeslag gaat digitaal via www.socialezaken-mh.nl/energietoeslag.
Daar staan ook de andere voorwaarden.

Hulp bij het aanvragen
Voor hulp bij het aanvragen kun je terecht bij de wijkservicepunten in De Heeg, Wittevrouwenveld, Mariaberg en Malberg. Daar kun je op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur zonder afspraak binnenlopen. Op dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur is het Informatiepunt Digitale Overheid in Centre Céramique open voor afspraken (tel. 043 350 56 00).

Neem altijd de volgende dingen mee:
• Inloggegevens van DigiD (ook van je partner als je die hebt)
• Een geldig Nederlands paspoort of Identiteitskaart (géén rijbewijs)
• Je bankpas
• Gegevens over je inkomen en de inkomsten van je eventuele partner.

Er is ook een papieren formulier. Je kunt bellen met 14 043 en een papieren formulier opvragen.

Vragen over de energietoeslag?
Kijk op www.socialezaken-mh.nl/energietoeslag voor de antwoorden op veelgestelde vragen.
Je kunt ook bellen met 14 043. Of stuur een e-mail naar energietoeslag@maastricht.nl.

Energietoeslag krijgen heeft geen gevolgen voor andere toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Wie recht heeft op energietoeslag 2023 hoeft die ook niet terug te betalen.