Geschiedenis

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar. Enkele van deze abonnementen zijn, voor bibliotheekleden, ook thuis raadpleegbaar. Deze zijn te herkennen aan het . Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en bibliotheek wachtwoord. Voor Limburgse geschiedenis zie onze speciale Limburgpagina.

 

 

 

   

Historisch Nieuwsblad
Zoeken in het archief van het Historisch Nieuwsblad. In Centre Céramique is het tijdschrift vanaf 1997 te verkrijgen op de 4e etage, rubriek Geschiedenis 900.3 HIST of via het magazijn, op te vragen via de catalogus. 

 

Nederlandse Canon
De canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. 

 

Beeldbank WOII
Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD zijn bijeengebracht in deze databank.

 

Andere Tijden
Het geschiedenisprogramma van de NTR en de VPRO. In een half uur behandelt het programma onderwerpen uit de recente geschiedenis. Voor deze onderwerpen zoekt Andere Tijden naar een relatie met de actualiteit, naar het opmerkelijke, onbekende verhaal, naar nieuwe feiten en naar nooit eerder in Nederland vertoonde beelden. 

   

 

   

Bronnen

   

OAIster
Een catalogus die (fulltext) toegang biedt tot 23 miljoen objecten (boeken, foto's, kaarten, geluidsfragmenten etc) uit open-archief collecties, bijgedragen door meer dan 1.100 organisaties wereldwijd. 

   

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Vervult een taak op het terrein van de infrastructuur van de wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis van Nederland. Deze website geeft o.a. een overzicht van links, bronnen en onderzoeksprojecten op het gebied van de wetenschappelijke geschiedenis. 
Tip!: Maak gebruik van de bronnen, Data en Tools.

   

Historici.nl
Site voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en een community voor discussie en samenwerking.

     
   

Archieven

   

Blog Eric Hennekam
Informatief blog over het zoeken in archieven in binnen- en buitenland op het internet. Ook heel geschikt voor stamboomonderzoek.

   

Archives portal Europe
Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent. 

   

Nationaal Archief
Website van het Nationaal archief met o.a. archieven van de centrale overheid.

   

Rijksarchief België
Website van het Algemeen Rijkarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

   

Archiefnet
Archiefnet is een zoekservice voor websites van archiefdiensten in binnen- en buitenland.

   

Regionaal Historisch Centrum Limburg
Het RHCL is de instelling waarin het Rijksarchief Limburg en het Gemeentearchief Maastricht zijn ondergebracht. 

     
   

Erfgoed

   

Limburgs Erfgoed
Een overzicht van gedigitaliseerde erfgoedcollecties en erfgoedinstellingen in Limburg.

   

Erfgoed Centre Céramique
Bezoek het onderdeel erfgoed op deze site met o.a. de aardewerkcollecties van de Sphinx, de Socíeté Ceramique en de Mosa, de Limburgse en Maastrichtse archeologiecollecties en de glascollectie. 

   

OAIster
Een catalogus die (fulltext) toegang biedt tot 23 miljoen objecten (boeken, foto's, kaarten, geluidsfragmenten etc) uit open-archief collecties, bijgedragen door meer dan 1.100 organisaties wereldwijd. 

   

Bouwen door de Eeuwen heen
Inventaris van alle historische gebouwen en landschappen in Vlaanderen, en wordt beschouwd als een onmisbaar naslagwerk [vindplaats: 3e etage Bouwkunst België 717 BOUW] voor wie in erfgoed of architectuur geïnteresseerd is. Bij elk gebouw worden de belangrijkste stijlkenmerken, de bouwperiode en, indien gekend, de naam van de architect opgesomd. Deze inventaris is nu ook te vinden op het internet op de volgende sites:

   

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Beelbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Via een nieuwe - meer gebruiksvriendelijke - site kan iedereen veel gemakkelijker dan voorheen foto's opzoeken, bekijken en voor een vergoeding bestellen. Ongeveer een half miljoen foto's over erfgoed worden zo voor een breed publiek ontsloten: een ware schatkamer aan erfgoedfoto's, die de afgelopen zestig jaar zijn gemaakt. 

   

Erfgoedatlas
De Erfgoedatlas brengt de grote hoeveelheid aan kaartinformatie van de RCE op één plek samen. De kaart bevat kaartlagen van beschermd en onbeschermd erfgoed op het gebied van archeologie, monumenten en landschap. Ook bevat de atlas basisinformatie die verdere context geeft, zoals luchtfoto’s, kadastrale gegevens en ruimtelijke plannen. Alle bestaande kaartlagen die landsdekkend zijn gekarteerd en compleet beogen te zijn, zijn opgenomen in de Erfgoedatlas.

   

World heritage list
Lijst van werelderfgoed, opgesteld door UNESCO. Met foto's, beknopte uitleg en weblinks.

   

Academische collecties
Op deze website kunt u zoeken door collecties en voorwerpen van negen universiteiten: de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties en Allard Piersonmuseum), de Technische Universiteit Delft (TU Delft Library), de Technische Universiteit Eindhoven (Informatie Expertisecentrum), de Universiteit Groningen (Universiteitsmuseum), de Universiteit Leiden (Universiteitsbibliotheek), de Universiteit Maastricht (Universiteitsbibliotheek en Kunst- en Erfgoedcommissie), de Universiteit Utrecht (Universiteitsmuseum), de Vrije Universiteit (Universiteitsbibliotheek) en Wageningen UR (Universiteitsbibliotheek). 

   

Geheugen van Nederland
Een digitale schatkamer van het Nederlands verleden. Bezoekers kunnen door tientallen historische collecties bladeren, of gericht zoeken naar (beeld)materiaal over een specifiek onderwerp. De site heeft ook een apart educatief gedeelte. 

   

Nederlands Militair erfgoed
Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.

   

Europeana
De Europese variant van het Geheugen van Nederland. Op dit moment biedt Europeana toegang tot ruim twintig miljoen objecten uit honderden collecties.

   

Digital Public Library of America (DPLA)
De Amerikaanse tegenhanger van Europeana met de digitale collecties van bibliotheken, archieven en musea. 

   

EUscreen
Gratis online toegang tot video´s, foto´s, teksten en audio van omroepen en audiovisuele archieven uit heel Europa. Ontdek de selectie die in de vroege jaren 1900 begint en doorloopt tot vandaag. 

   

Great Buildings Collections
Portalsite naar wereldwijde informatie over architectuur: geschiedkundige documenten, bouwwerken en architecten, commentaren, bibliografieën, en links.

     
   

Verder zoeken?

 

bibliotheek.nl
De landelijke digitale bibliotheek van alle openbare bibliotheken in Nederland.

 

WORLDCAT DISCOVERY - OB ONDERZOEKSCATALOGUS
In deze zoekomgeving vind je boeken en tijdschriften van universiteitsbibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen in en buiten Nederland. Je kunt boeken aanvragen als je lid bent van de bibliotheek. Hoe je dit kunt doen lees je hier. WorldCat Discovery is de opvolger van Picarta. WorldCat Discovery is voor iedereen vrij toegankelijk, zowel in als buiten de bibliotheek. 

Artikel delen: