Overheid en recht

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar. 

 

 

Gemeente

   

Maastricht
Website van gemeente Maastricht, met toegang tot het gemeenteloket (o.a. met bestemmingsplannen), buurtinformatie, teksten van collegebesluiten, algemene plaatselijke verordening. 

     
   

Stadsportal Maastricht
Deze stadsportal is de plek voor al uw vragen over wonen, werken en leven in Maastricht. Hier vindt u informatie over een aantal organisaties, zoals de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Culturele Hoofdstad 2018, VVV Maastricht, Maastricht Health Campus en Regiobranding Zuid-Limburg. Het is de bedoeling dat het aantal organisaties blijft groeien.

     
   

Provincie

   

Provincie Limburg
Alles betreffende het gouvernement bij elkaar: lopende projecten, inzage in de stukken van zowel de Gedeputeerde als de Provinciale Staten, historische achtergronden.

   

 

   

Rijk

   

Rijksoverheid
Op deze website staat een schat aan informatie van de rijksoverheid. Rijksoverheid.nl is de vervanger van postbus 51.

   

Overheid.nl
Alle informatie van de Nederlandse overheid. Uitgebreide sectie met uitleg over de werking van de overheid: de rubriek Publicaties maakt het mogelijk te zoeken in de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer, wetteksten, regelingen, Koninklijke besluiten etc., bevat daarnaast ook de Postbus 51 informatie van de overheid.

   

Overheid.nl / Officiële Publicaties [vanaf 1995]
Zoeken in/naar kamerstukken, kamervragen, agenda's en handelingen 1e en 2e Kamer, tractatenblad, staatsblad, Departementale regelgeving Staatscourant, Uitspraken Raad voor de Scheepvaart, Algemeen verbindendverklaringen van CAO's.

   

Staten-Generaal Digitaal 1814-1995
U vindt hier alle alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van de Eerste en Tweede Kamer, de Verenigde Vergadering, UCV en OCV uit de periode 1814 tot 1995.

   

OfficiëleBekendmakingen.nl
De site waarop u de vandaag gepubliceerde officiële bekendmakingen kunt vinden
uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Zoeken in de officiële publicaties kan hier.

   

De Nationale Ombudsman
De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties. De Nationale ombudsman beschermt de burger tegen onbehoorlijk overheidsoptreden en is een onpartijdig en onafhankelijk instituut.

     
   

Europa en de rest van de wereld

   

Europese Unie
Officiële website van de Europese Unie.

    UN-iLibrary
De UN-iLibrary bied toegang tot duizenden boeken, rapporten en tijdschriften die door de Verenigde Naties zijn gepubliceerd. Het omvat een breed scala van VN-zwaartepunten, zoals internationale vrede en veiligheid, mensenrechten, economische en sociale ontwikkeling, klimaatverandering, internationaal recht, bestuur, volksgezondheid, statistieken en meer.
     
   

Recht en wetten

   

Overheid.nl / Wet- en regelgeving [vanaf 2002]
Zoeken in/naar verdragen (teksten gepubliceerd vanaf 1992), wetten, AmvB's en andere Koninklijke besluiten, Ministeriële regelingen, Beleidsregels en circulaires, Regelingen ZBO's, Regelingen PBO en andere OLBB's, Reglementen van de Staten-Generaal.

   

Rechtspraak.nl
Site van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via deze site heeft u direct toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak. Naast algemene informatie over de rechtspraak in Nederland en de publicatie van uitspraken [selectie vanaf 1999] bevat deze site ook informatie over de deelnemende instanties zelf.

   

EUR LEX
Rechtstreeks en gratis toegang tot het recht van de Europese Unie. Het systeem biedt u uitgebreide zoekfuncties voor het raadplegen van het Publicatieblad van de Europese Unie en omvat met name de teksten van de verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie.

   

Portal Internet Law Library
Een internetbibliotheek voor het juridisch wetenschappelijk domein primair gericht op het Nederlands recht en secundair op het Europese en internationale recht.

     
   

Verder zoeken?

 

bibliotheek.nl
De landelijke digitale bibliotheek van alle openbare bibliotheken in Nederland.

 

WORLDCAT DISCOVERY - OB ONDERZOEKSCATALOGUS
In deze zoekomgeving vind je boeken en tijdschriften van universiteitsbibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen in en buiten Nederland. Je kunt boeken aanvragen als je lid bent van de bibliotheek. Hoe je dit kunt doen lees je hier. WorldCat Discovery is de opvolger van Picarta. WorldCat Discovery is voor iedereen vrij toegankelijk, zowel in als buiten de bibliotheek. 

Artikel delen: