Natuur, milieu en techniek

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar. Enkele van deze abonnementen zijn, voor bibliotheekleden, ook thuis raadpleegbaar. Deze zijn te herkennen aan het . Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en bibliotheek wachtwoord.

   

Techniek

   

How Stuff Works
Engelstalige website over de werking van een groot aantal zeer diverse onderwerpen. De inhoud van de artikelen dragen geen wetenschappelijk garantiebewijs.

   

 

   

Natuur en milieu

   

Compendium voor de Leefomgeving
Alle feiten en cijfers over het milieu en de natuur in Nederland overzichtelijk bij elkaar gebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Bedoeld voor iedereen: van natuur- en milieuprofessional tot geïnteresseerd publiek.

   

Milieuhulp.nl
Website met informatie en links naar sites op het terrein van milieu(bescherming).

   

Wereld Natuur Fonds
Behalve uitgebreide informatie over de Nederlandse tak van het Wereldnatuurfonds en doorverwijzing naar de eigen internationale pagina's, vindt u op deze site links naar andere organisaties die zich met natuur en milieu bezighouden. Daarnaast een aantal specials-ontwerpen als bossen, klimaat, wetlands, dieren- die een uitgebreid overzicht geven van alle aspecten van het onderwerp. Een groot aantal van de publicaties die het WNF uitgeeft zijn hier te bestellen of te downloaden in PDF-formaat.

     
   

Verder zoeken?

   

bibliotheek.nl
De landelijke digitale bibliotheek van alle openbare bibliotheken in Nederland.

 

WORLDCAT DISCOVERY - OB ONDERZOEKSCATALOGUS
In deze zoekomgeving vind je boeken en tijdschriften van universiteitsbibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen in en buiten Nederland. Je kunt boeken aanvragen als je lid bent van de bibliotheek. Hoe je dit kunt doen lees je hier. WorldCat Discovery is de opvolger van Picarta. WorldCat Discovery is voor iedereen vrij toegankelijk, zowel in als buiten de bibliotheek. 

Artikel delen: