Gezondheid

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar. Enkele van deze abonnementen zijn, voor bibliotheekleden, ook thuis raadpleegbaar. Deze zijn te herkennen aan het . Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en bibliotheek wachtwoord.

   

 

   

Gezondheidsplein
Alles over gezondheid op internet overzichtelijk bij elkaar gebracht. Je kan hier terecht voor een deskundig advies, een handige tip of voor het uitwisselen van emoties met anderen.

   

Ziekenhuis.nl
Behalve de op Nederland gerichte informatie bevat de site van Digitaal Ziekenhuis Nederland een medicijngids, informatie over ziektebeelden, woordenboek en productinformatie.

   

Nederlandse Huisartsen Genootschap
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Op de site is voorlichtingsmateriaal te vinden over ziekten en ziekteverschijnselen.

   

Gezondheidsstatistieken
De belangrijkste producenten van Nederlandse en enige Europese gezondheidsstatistieken zijn opgenomen in dit portaal.

    World Health Organisation
Het tabblad "Publications" van de WHO-website leidt naar rapporten, statistieken, richtlijnen en voorschriften over mondiale gezondheidskwesties. De volledige collectie van de digitale bibliotheek is doorzoekbaar via IRIS (WHO’s Institutional Repository for Information Sharing).
    UN-iLibrary
De UN-iLibrary bied toegang tot duizenden boeken, rapporten en tijdschriften die door de Verenigde Naties zijn gepubliceerd. Het omvat een breed scala van VN-zwaartepunten, zoals internationale vrede en veiligheid, mensenrechten, economische en sociale ontwikkeling, klimaatverandering, internationaal recht, bestuur, volksgezondheid, statistieken en meer.
     
   

Geestelijke gezondheid

   

De Psycholoog  [vraag een medewerker om een gebruikersnaam en wachtwoord]
Hét vaktijdschrift van en voor psychologen. Het blad wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Vanaf 2000 (jrg. 35) zijn alle artikelen in het online archief terug te vinden.

Losse nummers en ingebonden jaargangen zijn te vinden op de 2e etage van Centre Céramique, oudere jaargangen in ons magazijn zijn op te vragen via de catalogus.

   

MIND
MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Als onafhankelijke maatschappelijke organisatie strijden ze voor een samenleving die investeert in psychische gezondheid en alles doet om onnodig psychisch leed te voorkomen. Op de site informatie over uiteenlopende psychische problemen. Per aandoening of probleem wordt geschetst waaraan deze te herkennen is, wat de oorzaken en gevolgen zijn en wat u er zelf aan kunt doen. Het is een inleiding. Voor meer informatie en hulp wordt u doorverwezen naar relevante organisaties. 

   

MIND Korrelatie
Korrelatie is een Nederlands publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor telefonische informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn

     
   

Gezondheid en consument

   

Zorg in zicht
Website van Zorginstituut Nederland. Hierop staat alle beschikbare kwaliteitsinformatie over zorg in Nederland. Zorginzicht is er voor professionals, maar bevat ook links naar patiëntenversies van richtlijnen en betrouwbare patiëntensites.

   

ZorgkaartNederland
Misschien wel het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland.  

   

Maastricht
Website van gemeente Maastricht, met toegang tot het gemeenteloket (o.a. met bestemmingsplannen), buurtinformatie, teksten van collegebesluiten, algemene plaatselijke verordening. 

   

Geneesmiddelenrepertorium
Op deze site vindt u een overzicht van het door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten (IB1 teksten) van farmaceutische specialités.

     
   

Verder zoeken?

 

bibliotheek.nl
De landelijke digitale bibliotheek van alle openbare bibliotheken in Nederland.

 

WORLDCAT DISCOVERY - OB ONDERZOEKSCATALOGUS
In deze zoekomgeving vind je boeken en tijdschriften van universiteitsbibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen in en buiten Nederland. Je kunt boeken aanvragen als je lid bent van de bibliotheek. Hoe je dit kunt doen lees je hier. WorldCat Discovery is de opvolger van Picarta. WorldCat Discovery is voor iedereen vrij toegankelijk, zowel in als buiten de bibliotheek. 

Artikel delen: