Beroemde mensen

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar.

   

Biografisch portaal van Nederland
Het Biografisch Portaal van Nederland is een digitale toegang tot verspreid gepubliceerde informatie over bekende en minder bekende personen uit de Nederlandse geschiedenis, van de vroegste tijden tot heden.

   

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
Website met de volledige tiendelige Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Bevat meer dan 22.000 beknopte biografieën van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders. Belang en bekendheid was er nog een andere eis gesteld: de personen dienen vóór 1910 te zijn overleden. Als een algemeen vervolg geldt het BWN (zie hieronder).

In Centre Céramique zijn ook raadpleegbaar de papieren delen 1 t/m 10 (aanwezig op etage 4 bij nummer 930.3 NIEU).

   

Biografisch Woordenboek van Nederland 1780 - 1830 en 1880 -2000 (BWN)
Website met de volledige, in het Biografisch Woordenboek van Nederland opgenomen, levensbeschrijvingen van personen die in de afgelopen anderhalve eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebieden een rol van betekenis hebben gespeeld. Vervolg op NNWB (zie hierboven)

In Centre Céramique zijn ook raadpleegbaar de papieren delen 1 t/m 6 (aanwezig op etage 4 bij nummer 930.3 BIOG).

   

Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA)
Bijna 600 biografieën van mannen en vrouwen die in de arbeidersbeweging in brede zin een rol speelden: de bekende voorlieden, maar ook minder prominente personen; socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, communisten en christelijken; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars en vele anderen. De mensen in het BWSA waren vooral vóór 1940 actief.

In Centre Céramique zijn ook raadpleegbaar de papieren delen 1 t/m 9 (aanwezig op etage 2 bij nummer 331.53 BIOG). 

 

NEXIS
In Nexis is het nieuws van de Nederlandse dagbladen, nationaal en regionaal (waaronder Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, De Volkskrant en De Telegraaf maar ook Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad) terug te vinden. Daarnaast zijn in Nexis ook publieks- en vaktijdschriften, bedrijfsinformatie, biografieën, internationale dagbladen en het nieuws van circa 200 relevante websites opgenomen. De Nexis krantenarchieven gaan tot 35 jaar terug in de tijd; het online archief gaat tot 90 dagen terug. Vraag een medewerker voor gebruikersnaam en wachtwoord.

   

Joden in Nederland
Database Joods biografisch woordenboek van Joden in Nederland uit de twintigste eeuw.

   

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
Het DVN biedt korte biografische schetsen van zo'n duizend opmerkelijke vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen vna de vroegste tijden tot circa 1850.

   

Biography.com
Engelstalige website met beknopte levensbeschrijvingen van ruim 30.000 personen uit het heden en verleden.

   

Register Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) en Neue Deutsche Biografie (NDB)
Online register op de ADB en NDB. Deze naslagwerken bevatten biografische beschrijvingen van circa 90.000 personen uit het Duitse taalgebied.
(Aanwezig in Centre Céramique: 4e etage Geschiedenis Duitsland 940.3 ALLG) 

     
   

Verder zoeken?

 

bibliotheek.nl
De landelijke digitale bibliotheek van alle openbare bibliotheken in Nederland.

 

WORLDCAT DISCOVERY - OB ONDERZOEKSCATALOGUS
In deze zoekomgeving vind je boeken en tijdschriften van universiteitsbibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen in en buiten Nederland. Je kunt boeken aanvragen als je lid bent van de bibliotheek. Hoe je dit kunt doen lees je hier. WorldCat Discovery is de opvolger van Picarta. WorldCat Discovery is voor iedereen vrij toegankelijk, zowel in als buiten de bibliotheek. 

Artikel delen: