pdf print

Bibliografische zoeksystemen: Bronnen die de inhoud van tijdschriften beschrijven

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar.

 

Picarta 
In één zoekopdracht zoeken naar tijdschriften en tijdschriftartikelen maar ook naar boeken, brieven, online bronnen, bladmuziek, geluid, audiovisuele materialen, illustratief, software, cartografie. Voor het zoeken naar artikelen klik op 'Geavanceerd' en kies bij 'Materiaalselectie' voor 'Artikelen'.

 

Online Contents 
Zoeken in inhoudsopgaven van tijdschriften wereldwijd. 

 

Online Contents NL 
Zoeken in inhoudsopgaven van Nederlandse tijdschriften. 

 

Google Books
Niet alleen voor boeken maar ook voor het zoeken in en naar tijdschriften. Kies bij 'Inhoud' voor 'tijdschriften'.

 

 

JSTOR
JSTOR werd in augustus 1995 opgericht als een not-for profit organisatie. U krijgt er toegang tot de archieven van vele (wetenschappelijke) tijdschriften.

Een tijdschriftartikel gevonden? 
Kijk in onze catalogus of wij een abonnement op het betreffende tijdschrift hebben. Dan heeft u de mogelijkheid om het artikel te kopiëren of eventueel het tijdschrift te lenen. Hebben wij het tijdschrift niet in onze collectie dan kunt u het gewenste artikel aanvragen via de afdeling IBL (interbibliothecair leenverkeer). Vraag een medewerker naar de IBL mogelijkheden.
Zoeken naar tijdschriftartikelen

Stay current! International magazines

Pressreader international magazines and newspapers

Now at the library, through our computers and WiFi, access to international magazines from around the world.

Access at home
Access PressDisplay from the comfort of your home by logging on with your library card number.

Pressreader app: Pick up magazines at your library and read them at home!
Pressreader is the mobile app belonging to PressDisplay. Install the app on your device, connect to the WiFi network in one of the Centre Céramique libraries and download your magazines. You can then read them at home or on the road. Pressreader is available in the Apple appstore, Google Play and Microsoft appstore.

Try it now!