Maastricht-Heuvelland komt op voor laaggeletterdheid!

2,5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen.

Letters en cijfers zijn overal, dus het probleem ook. Helaas weten te weinig mensen van dit probleem af. En hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. De Coalitie laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland heeft zich als doel gesteld om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio Maastricht-Heuvelland te voorkomen en te verminderen. Dit doen zij onder andere met de ondertekening van het “Taalakkoord voor bestrijding van laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland” op 5 september in Bibliotheek servicepunt Malpertuis tijdens de Week van de Alfabetisering. Het is een uiting van de onderlinge commitment en de bereidheid tot samenwerking.

Deze coalitie bestaat uit: Centre Céramique (bibliotheken), Cubiss Limburg, Gemeente Maastricht, Trajekt, ROC Leeuwenborgh, Stichting Lezen & Schrijven en Heuvellandbibliotheken.

Programma
Dinsdag 5 september 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: digiTAALpunt+ Malpertuis, Sproetepad 20,
6217 CG Maastricht

Programma:
14.00 uur: inloop
14.15 uur: inleiding door Coalitie laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland met een korte
toelichting op het Taalakkoord
15.00 uur: ontvangst wethouders gemeente Maastricht en Heuvellandgemeenten
15.15 uur: welkomstwoord door Coalitie laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland
en ondertekening Taalakkoord
16.00 uur: (taal)netwerkborrel

DigiTAALpunten in Maastricht
In Maastricht komt het digiTAALpunt+ in Centre Céramique en het digiTAALpunt+ Malpertuis in het Bibliotheekservicepunt.
In het Bibliotheekservicepunt Malpertuis (5 september) en in Centre Céramique (7 september) starten allerlei activiteiten van het digiTAALpunt+om de laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Op reguliere basis vinden er wekelijks op dinsdag in Malpertuis van 10.00-12.00 uur activiteiten plaats en in Centre Céramique wekelijks op donderdag van 10.00-12.00 uur.
Activiteiten:
• Taalcafé (met koffie en thee)
• Informatie en advies
• Leuke en makkelijke boeken
• Boeken om de Nederlandse taal te leren
• Nederlandse taal oefenen op de computer
• Cursussen o.m. Klik & Tik en Digisterker

Deze activiteiten worden begeleid door getrainde vrijwilligers.