Opening van de 6e Bibliotheek op School in Integraal Kind Centrum De Geluksvogel in Maastricht

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

Op zaterdag 8 april 2017 van 10.30 -11.30 uur opent wethouder Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid en Student & Stad Mieke Damsma officieel het Integraal Kind Centrum (IKC) De Geluksvogel in de wijk Limmel. Centre Céramique is bijzonder trots dat zij haar 6e Bibliotheek op school (dBos) gaat starten in IKC De Geluksvogel. Na Basisschool Scharn, Basisschool Manjefiek, Basisschool St. Oda en Basisschool Amby, Basisschool Dynamiek, is Basisschool De Geluksvogel de zesde Bibliotheek op school in Maastricht. Meerdere partners die hun krachten bundelen, maken de begeleiding en het volgen van de ontwikkeling van kinderen nog mooier en rijker!

Leren begint bij leesplezier
Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Om onderwijs en overheid te ondersteunen bij bovengenoemde problematiek, introduceert de Bibliotheek een nieuwe landelijke aanpak: de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school
Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.
Op dit moment maken 2.498 kinderen in Maastricht gebruik van de Bibliotheek op school. Zij lenen samen per jaar 63.311 boeken. In deze scholen is een aantrekkelijke actuele basiscollectie aanwezig voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De kinderen krijgen een mooie bibliotheek in huis met hele interessante, spannende maar vooral ontzettend leuke boeken. Belangrijk is dat de leesconsulent van Centre Céramique intensief samenwerkt met de leescoördinator van de school, in samenwerking met het team, om het leesplezier bij de kinderen te bevorderen. Het leesgedrag van de kinderen wordt gemonitord en waar nodig worden de collectie en de activiteiten aangepast. Ook is er aandacht voor mediawijsheid en ouderparticipatie. Bibliothecarissen worden bijgeschoold tot leesconsulent en mediacoach. Leerkrachten worden bijgeschoold tot leescoördinator. Vier uur per week is een leesconsulent van de bibliotheek aanwezig en werkzaam in de school.

Kunst van Lezen
De Bibliotheek op school komt voort uit een grootschalig landelijk leesbevordering-project genaamd ‘Kunst van Lezen’. Op veel plaatsen in Nederland ontstaan bibliotheken op school. Inmiddels zijn er al onderzoeksresultaten bekend over de effectiviteit van de Bibliotheek op School. Het blijkt dat kinderen die op een school zitten met een dBos meer gemotiveerd zijn om te lezen en ook meer gaan lezen. Waardoor hun leesvaardigheid vooruit gaat.
Er zijn tot nu in Nederland 2.397 en in Limburg al meer dan 228 schoolbibliotheken gerealiseerd.