Presentatie plan van aanpak laaggeletterdheid Maastricht en Heuvelland gemeenten


Woensdag 17 juni zijn de resultaten uit het onderzoek ‘Ken uw doelgroep’ en het gezamenlijk ‘Plan van aanpak laaggeletterdheid regio Maastricht-Heuvelland’ door Europarlementariër Agnes Jongerius gepresenteerd in Centre Céramique. Hierbij waren de betreffende wethouders van de gemeenten aanwezig. De ambitie is om laaggeletterden betere mogelijkheden te geven om de taal te beheersen en hen te leren omgaan met digitale hulpmiddelen om te participeren in de maatschappij.De initiatiefnemers van het onderzoek en het plan van aanpak zijn:

Centre Céramique en Heuvellandbibliotheken, Cubiss, ROC Leeuwenborgh en Trajekt.

Circa 14% van de beroepsbevolking van Maastricht en de regio Heuvelland is laaggeletterd. Dit komt neer op 15.000 laaggeletterden in Maastricht en 10.000 in de regio Heuvelland. Laaggeletterden beheersen de taal in beperkte zin waardoor volwaardig meedoen aan de maatschappij niet mogelijk is. Dit leidt vaak tot sociale, culturele en politieke uitsluiting. Laaggeletterdheid maakt mensen onnodig kwetsbaar en zorgt voor minder kansen op de arbeidsmarkt. Een betere taalbeheersing en het kunnen omgaan met digitale hulpmiddelen is een voorwaarde om te kunnen participeren in onze maatschappij. Het onderzoek en het plan van aanpak creëren nieuwe mogelijkheden voor laaggeletterden.

De volgende documenten kunt u raadplegen:
- Onderzoek: “Ken uw doelgroep” Maastricht en Heuvellandgemeenten:
hoe is de doelgroep laaggeletterden in onze regio samengesteld? In welke dorpen en wijken wonen zij?
- Plan van aanpak laaggeletterdheid:
aan de hand van de onderzoeken is er een plan van aanpak ontwikkeld:
- netwerkaanpak: de synergetische kracht van de verbinding;
- taalpunten: een breed, gevarieerd, flexibel educatief aanbod in een aantrekkelijke leeromgeving dicht bij de doelgroep;
- inzet van getrainde vrijwilligers.