In het weekend zijn een aantal online databanken niet beschikbaar

In het weekend van 3 en 4 mei verhuist onze leverancier NBD Biblion. Deze verhuizing duurt van vrijdag 2 mei 16.00 uur tot uiterlijk maandag 5 mei 18.00 uur. Door deze verhuizing zijn onderstaande databanken niet beschikbaar.

PressDisplay
De inhoud van Press Display is gedurende dit weekend uitsluitend raadpleegbaar via de app Press Reader.

Online databanken
De online databanken Literom, Wereldliterom, Jeugdliterom, Uittrekselbank, Uittrekselbank jeugd, Actuele Documentatiebank en de Actuele Documentatiebank Jeugd zijn niet benaderbaar tijdens deze verhuizing.