Cursus Architectuur en Literatuur

TOPOS organiseert deze cursus in samenwerking met Centre Céramique. 

Er zijn literaire werken die specifiek aandacht besteden aan het leven en werk van een architect. Het doel van de cursus in 2013 is om boeken te bespreken die een literaire indruk geven van het wel en wee van architecten bij de realisatie van hun werk. TOPOS organiseert een cursus waarin wordt nagegaan hoe de levensloop van een architect verbonden is met de levensgeschiedenis van zijn werk.

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd, waarbij steeds een geselecteerd boek centraal staat. Tijdens de bijeenkomst wordt de auteur en het boek toegelicht. Waar wenselijk en mogelijk worden illustratieve (architectuur)beelden getoond, passages uit het literaire werk geselecteerd en becommentarieerd. Uiteraard is er ook volop gelegenheid tot onderlinge gedachtewisseling. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het betreffende boek vooraf aan de bijeenkomst gelezen hebben. Het is uiteraard handig wanneer de deelnemers over de betreffende boeken beschikken (kopen, lenen bij vrienden, bibliotheek). De cursus wordt verzorgd door Prof. dr. Nico Nelissen, voorzitter van het bestuur van TOPOS.

Programma met data

De cursus wordt verzorgd in de maanden januari t/m april 2013. De vier boeken die aan de orde komen:

Dinsdag 08-01-2013: Ross King, De koepel van Brunelleschi (Brunelleschi)

Dinsdag 05-02-2013: T.C. Boyle, De vrouwen (F.L. Wright)

Dinsdag 05-03-2013: Simon Mawer, De glazen kamer (Mies van der Rohe)

Dinsdag 09-04- 2013: Arnon Grunberg, De man zonder ziekte (Ambani)

Centre Céramique, Plein 1992 Maastricht.

10.30 – 12.30 uur

Het maximum aantal deelnemers is bepaald op 20. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

De cursus kost Euro 50,= voor de vier bijeenkomsten. De boeken moeten zelf worden aangeschaft of geleend. Vooraf aan de cursus wordt de rekening toegestuurd door de penningmeester van TOPOS.

Aanmelding gebeurt via e-mail aanmelding bij TOPOS (n.nelissen@xs4all.nl).