Informatiebijeenkomst over alle veranderingen voor bezoekers van Bibliotheek Heer en Malpertuis

Op 7 december 2012 zullen er informatiebijeenkomsten over alle veranderingen voor bezoekers van bilbliotheek Heer en Bibliotheek Malpertuis plaatsvinden.

Bibliotheek Malpertuis
14.00 - 15.00 uur

Bibliotheek Heer
16.00 - 17.00 uur

Iedereen is van harte welkom