Nieuw Toegangsbeleid Universiteitsbibliotheek Maastricht

Het ondersteunen van de studenten en het onderwijs en onderzoek van de wetenschappers van de Universiteit Maastricht en het MUMC+ is de belangrijkste taak van de Universiteitsbibliotheek (UB). De UB biedt daarvoor learning spaces , collecties, informatie en andere diensten. Met name de druk op de locatievoorzieningen neemt steeds meer toe. Daarom is het toegangsbeleid van de universiteitsbibliotheek per 1 januari 2019 veranderd.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat niet-UM gebruikers van de universiteitsbibliotheek, bijvoorbeeld leden van Centre Céramique, nog steeds welkom zijn maar wel op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk. Voor een bezoek aan de universiteitsbibliotheek moet voortaan een afspraak gemaakt worden. Door het aanschaffen van een ‘bezoekerspas’ kan in de universiteitsbibliotheek bijvoorbeeld de online library geraadpleegd worden en kunnen er materialen uit de depotcollecties aangevraagd worden. Meer informatie over deze ‘bezoekerspas’ en de mogelijkheden hiervan zijn te vinden op de site van de universiteitsbibliotheek, https://library.maastrichtuniversity.nl/services/librarycard-membership/

Nog geldige betaalde abonnementen lopen tot de vervaldatum van het lidmaatschap. Gratis lidmaatschappen vervallen op 1 januari 2019. Vanaf deze datum is er alleen nog toegang op afspraak. Er zijn een beperkt aantal bezoekerspassen beschikbaar.

Zijn er nog vragen over de lidmaatschappen en toegang, dan kunt u zich richten tot de online helpdesk Ask your librarian.

Centre Céramique
Bovenstaande verandert niets aan de toegang van Centre Céramique. Leden en niet-leden hebben nog steeds vrij toegang en kunnen gebruik maken van onze collecties, onze tentoonstellingen bezoeken en gebruik maken van onze (studie)faciliteiten. Materialen uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht zijn voor onze leden aan te vragen via het Interbibliothecair Leenverkeer.