Vijf jaar Delpher

Vijf jaar geleden startte de Koninklijke Bibliotheek met Delpher, het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten in de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Delpher noemt zichzelf een ‘goudmijn voor iedereen met een behoefte aan relevante informatie voor onderzoek’.


Delpher
is op dit moment vooral bekend (en beroemd) als het krantenarchief van Nederland. Ruim 100 miljoen pagina’s zijn inmiddels gedigitaliseerd en op woordbasis doorzoekbaar.

Een groot deel van de mogelijkheden bestond al eerder via de website van de Koninklijke Bibliotheek, met toegang tot historische kranten en boeken uit de periode 1700 – 1870 en tijdschriften tussen 1850 en 1940. En vaak ook bij de afzonderlijke instituten.

In 2013 is er – door de samenwerking met universiteiten en andere instellingen – een dimensie aan toegevoegd met vooral kranten en tijdschriften uit de latere periode. Het is de bedoeling om de beschikbare informatie nog aanzienlijk digitaal te gaan uitbreiden.

Bekijk voor meer informatie het onderstaande instructiefilmpje.