Europa en de ander?/ Europe and the other?

Premiere film en gesprek / Premiere film and talk


11 jun

Twee jonge Nederlandse verhalenvertellers, kunstenaar/filmmaker Naomi White en schrijver Simone Atangana Bekono, gaan met elkaar in gesprek over de Afro-Europese identiteit in Europa en de rol die deze in hun werk speelt.


Naomi White
studeert deze zomer af aan de opleiding Interdisciplinary Arts Maastricht met haar korte film Face it. De vertoning van Face it in Centre Céramique is tevens de premiere van haar film. Face It opent de deuren naar de wereld van Laeno. Wanneer Laeno terugkeert naar een café dat ze vijf jaar lang gemeden heeft, wordt ze geconfronteerd met angstige herinneringen.

Simone Atangana Bekono studeerde in 2016 af aan de opleiding Creative Writing ArtEZ in Arnhem met de bundel Hoe de eerste vonken zichtbaar waren. Deze werd in 2018 gepubliceerd door Wintertuin/Lebowski. Haar verhaal ‘Begrafenis’ verscheen in de bundel Zwart, Afro-Europese literatuur uit de lage landen (2018). Najaar 2019 verschijnt haar eerste roman bij Lebowski.

Wouter Greven (Master in Filmwetenschap; Assistent-programmeur bij Lumière Cinema Maastricht) zal het gesprek leiden.

‘Europa en de ander?' wordt georganiseerd door Story-Line Maastricht en iArts Maastricht ism Europe Direct Maastricht en Centre Céramique en wordt mede mogelijk gemaakt door het Huis van de Kunsten.

Ontvangst met koffie, thee en muziek

Reserveren: stuur een email met de naam van het event naar klantenservice@maastricht.nl

 

Engels

Two young Dutch storytellers, artist and film maker Naomi White and writer Simone Atangana Bekono, discuss the Afro-European identity in Europe and the role it plays in their work.

Naomi White is graduating this summer from Interdisciplinary Arts Maastricht with her short film Face it. The screening of 'Face it' in Centre Céramique is also the premiere of her film.

Face It opens the doors to the world of Laeno. When Laeno returns to a cafe she has avoided for five years, she is confronted with fearful memories.

Simone Atangana Bekono graduated in 2016 from Creative Writing ArtEZ in Arnhem with the poem collection Hoe de eerste vonken zichtbaar waren (How the first sparks were visible). This was published in 2018 by Wintertuin/Lebowski. Her story ‘Begrafenis’ (Funeral) appeared in the collection Zwart, Afro-European literature from the low countries (2018). Autumn 2019 her first novel will be published by Lebowski.

Wouter Greven (Master in Film Science; Assistant programmer at Lumière Cinema Maastricht) will lead the conversation.

"Europe and the other?" Is organized by Story-Line Maastricht and iArts Maastricht in collaboration with Europe Direct Maastricht and Centre Céramique and is made possible in part by the Huis van de Kunsten.

Free entrance

Reception with coffee, tea and music

Reservations: send an email with the name of the event to  klantenservice@maastricht.nl

            

Van 19:30 tot 21:00 uur

Centre Ceramique | Avenue Ceramique 50 | 6221 KV | Maastricht

Gratis