Scheidingscafé Zuid –Limburg:

Hoe ga je om met je emoties?


04 apr
Scheidingscafé Zuid-Limburg

Een scheiding hoort bij een van de meest ingrijpende, emotionele gebeurtenissen die een mens mee kan maken.

Je kan het gevoel hebben in een emotionele achtbaan terecht te komen. Tijdens deze bijeenkomst van het Scheidingscafé gaan we o.m. in op: welke emoties spelen een rol, waardoor ontstaan ze en hoe ga je ermee om. Na een korte presentatie door Yolanda de Boer is er tijd en ruimte voor het stellen van vragen en uitwisselen van gedachten en ervaringen. Twee ervaringsdeskundigen zijn ook aanwezig en vertellen over hun emoties rondom hun scheiding. Meer info: www.scheidingscafezuidlimburg.nl

Dinsdag 4 april 2017

Van 19:00 tot 20:30 uur

Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | 6221 KV Maastricht

Gratis