Letters bij de Lunch

A bona trobairis: vrouwelijke troubadours in de Middeleeuwen door Hannie van Horen-Verhoosel


06 apr

Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)

“Trobairitz?  Vrouwelijke troubadours?  Nooit van gehoord!”
Dat is de gebruikelijke reactie, wanneer ik vertel wat het onderwerp van mijn proefschrift is.
Toch zijn er een kleine dertig namen en meer dan vijfenveertig werken bekend van vrouwelijke troubadours.

Wie waren deze dichteressen van hoofse lyriek, veelal machtige vrouwen uit de hoge adel, die leefden en werkten aan de 12e en 13e eeuwse hoven in het Zuiden van Frankrijk?
Welke rol vervulden zij op politiek en sociaal-economisch terrein en vooral: wat bewoog hen om actief te worden op het door mannen gedomineerde gebied van de hoofse liefde en de hoofse lyriek?
Hoewel hun aantal vele malen kleiner is dan dat van hun mannelijke tegenhangers, de veel bekendere troubadours, vormt hun werk een unieke getuigenis van de vrouwelijke visie op de hoofse lyriek. Bovendien zijn de trobairitz de eerste auteurs van vrouwelijke lyriek in de volkstaal.

Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht). 

Donderdag 06 april 2017

Van 12:30 tot 13:30 uur

Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | 6221KV | Maastricht

Gratis