Zoeken naar scripties en proefschriften

Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het  en alléén in de bibliotheekvestigingen raadpleegbaar. Enkele van deze abonnementen zijn, voor bibliotheekleden, ook thuis raadpleegbaar. Deze zijn te herkennen aan het . Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en bibliotheek wachtwoord.
 
   

Netherlands Research Portal
Onderzoeksinformatie van Nederlandse instellingen.

 

HBO Kennisbank
Ieder jaar produceren studenten, docenten en lectoren van de hogescholen in Nederland duizenden scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen. Het kapitaal aan kennis dat hierin opgeslagen is, wordt in de HBO Kennisbank digitaal beschikbaar gesteld. 

   

Studeer snel
Voor en door studenten. Download gratis samenvattingen, oude tentamens, college aantekeningen, werkgroep uitwerkingen, en meer.

   

Knoowy
De betaalde tegenhanger van de hierboven genoemde Studeer snel. Koop en verkoop samenvattingen, aantekeningen, verslagen en uitwerkingen geschreven door studenten.

 

DART Europe
Webportal dat toegang biedt tot ruim 360.000 dissertaties van meer dan 500 Europese universiteiten.

   

Base
Site die toegang geeft tot publicaties en documenten uit alle wetenschappelijke archieven ter wereld. Ongeveer 60% is open access.

   

Lens Scholarly Search
Site die toegang geeft tot wetenschappelijke publicaties en documenten. Tegenhanger van Google Scholar, kleiner maar met interessante zoekfilters.

    OpenAIRE
OpenAIRE geeft toegang geeft tot publicaties en documenten uit veel wetenschappelijke archieven ter wereld.
    Semantic Scholar
Zoekmachine die verschillende databases en sites doorzoekt. Meer dan 200 miljoen academische documenten.
     
   

Verder zoeken?
Via Google Scholar, Internet Archive Scholar of freefullpdf.comzoekmachines op het internet voor wetenschappelijk materiaal of bekijk onze tijdschriftenpagina voor wetenschappelijke tijdschriften.

Artikel delen: