Een foto of afbeelding zoeken

  

Google afbeeldingen
Google heeft zijn eigen afbeeldingen zoekmachine. Het is zelfs mogelijk om daar met afbeeldingen te zoeken voor het vinden van vergelijkbare of verwante afbeeldingen. Hoe dat werkt vindt u hier.

   

Flickr
Online fotoalbum, met tal van extra mogelijkheden.

   

Geheugen van Nederland
Een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal van onder meer foto’s , sculpturen, schilderijen, bronzen beelden, keramiek, moderne kunst, tekeningen, postzegels, affiches en krantenknipsels. Naast beeldmateriaal is er ook video en geluid te bekijken en te beluisteren. Het Geheugen van Nederland biedt een historisch overzicht van bijzondere collecties, waarin u gericht kunt zoeken naar beeldmateriaal over specifieke onderwerpen.

   

Academische collecties
Op deze website kunt u zoeken door collecties en voorwerpen van negen universiteiten: de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties en Allard Piersonmuseum), de Technische Universiteit Delft (TU Delft Library), de Technische Universiteit Eindhoven (Informatie Expertisecentrum), de Universiteit Groningen (Universiteitsmuseum), de Universiteit Leiden (Universiteitsbibliotheek), de Universiteit Maastricht (Universiteitsbibliotheek en Kunst- en Erfgoedcommissie), de Universiteit Utrecht (Universiteitsmuseum), de Vrije Universiteit (Universiteitsbibliotheek) en Wageningen UR (Universiteitsbibliotheek).

   

Europeana
De Europese variant van het Geheugen van Nederland. Op dit moment biedt Europeana toegang tot ruim twintig miljoen objecten uit honderden collecties.

   

Digital Public Library of America (DPLA)
De Amerikaanse tegenhanger van Europeana met de digitale collecties van bibliotheken, archieven en musea. 

   

EUscreen
Gratis online toegang tot video´s, foto´s, teksten en audio van omroepen en audiovisuele archieven uit heel Europa. Ontdek de selectie die in de vroege jaren 1900 begint en doorloopt tot vandaag. 

   

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Via een nieuwe - meer gebruiksvriendelijke - site kan iedereen veel gemakkelijker dan voorheen foto's opzoeken, bekijken en voor een vergoeding bestellen. Ongeveer een half miljoen foto's over erfgoed worden zo voor een breed publiek ontsloten: een ware schatkamer aan erfgoedfoto's, die de afgelopen zestig jaar zijn gemaakt. 

   

Fotocollectie Nationaal Archief
Het Nationaal Archief beheert miljoenen historische foto’s en negatieven. Naar schatting beslaat de collectie nu zo’n 14 miljoen foto’s, negatieven en dia’s. In de beeldbank zijn foto's te vinden van gebeurtenissen uit de periode tussen 1865 en 1990. In totaal staan er ongeveer 500.000 foto's in de beeldbank. 

   

Beeldbank Rijckheyt
Beeldbank van Rijckheyt waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal beheerd worden.

   

Beeldbank Regionaal Historisch Centrum Limburg
De beeldbank omvat de volgende collecties:
- Prenten, tekeningen en foto's afkomstig van het Rijksarchief Limburg.
- Glasnegatieven
De collectie bevat 270 glasnegatieven die oorspronkelijk behoorden tot het archief van uitgeverij Spaarnestad te Haarlem. Het betreft opnames uit de jaren '30 van allerhande onderwerpen van min of meer volkskundige aard in de provincie Limburg. De foto's werden vaak gebruikt als illustratie in een tijdschrift zoals "Ons Zuiden", dat in de jaren '30 erg populair was.
- Collectie J. Goossens
In de persoonlijke collectie van J. Goossens, rijksarchivaris in Limburg van 1929 tot 1933, bevinden zich tal van "Limburgse" prentbriefkaarten. Daarnaast heeft hij foto's over Limburgse onderwerpen verzameld. In de beeldbank zijn nu ongeveer 250 prentbriefkaarten en foto's te raadplegen. 

 

 

Maastrichts aardewerk collectie
De collectie Maastrichts aardewerk bevat de archiefcollectie van de beroemde Maastrichtse aardewerkfabrieken Petrus Regout/De Sphinx, Société Céramique en Mosa.

   

Glascollectie
De glascollectie van het voormalige Maastrichtse Glas- en aardewerkmuseum sluit prachtig aan bij de Sphinx collectie.

   

Archeologie collectie
Archeologische vondsten die sinds het midden van de 19e eeuw in Limburg zijn ontdekt en verzameld. De Gemeente Maastricht heeft deze collectie in 2004 overgenomen van de Provincie Limburg. De collectie bestaat uit archeologische vondsten die sinds het midden van de 19e eeuw in Limburg zijn ontdekt en verzameld. De oudste voorwerpen zijn ongeveer 250.000 jaar oud, de jongste circa 150 jaar.

   

Instrumenten collectie
Natuurwetenschappelijke laboratoriuminstrumenten en oude gereedschappen, toestellen en materialen voor gas, water en elektriciteit.

   

Schoolplatencollectie
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd er op de Nederlandse scholen veel gebruik gemaakt van schoolplaten. Voor generaties mensen zijn schoolplaten dan ook verbonden aan hun schooltijd. Centre Céramique beheert een collectie van ruim 600 schoolplaten.

   

Japanse prentencollectie
De collectie Japanse prenten wil een overzicht geven van de 19e en 20e eeuwse prentkunst in Japan, met name van de invloed die deze had op de westerse kunst. De collectie is inmiddels gegroeid tot ruim 730 exemplaren. De prenten worden regelmatig in Centre Céramique geëxposeerd. 

Artikel delen: