Belastingspreekuur

De tijd van de belastingaangifte is weer gekomen.


01 mei

Vrijwilligers van Stichting First Fiscale Rechtshulp bieden gratis hulp bij het invullen van de belastingaangifte en aanvragen van toeslagen.

Vereisten voor deelname: het gezinsinkomen beneden de grens van € 36.165 en geen ondernemers.

Graag meenemen: DigiD inloggegevens, identiteitsbewijs, alle jaaropgaven van het jaar waarover aangifte wordt gedaan, overzicht van bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld ziektekosten, overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie en overzicht van uw bezittingen en schulden.

Dinsdag 1, 8 & 15 mei 2018

Van 14:00 tot 17:00 uur

Gratis