2 april, 19.30 – 21.30u Ikstemdezekeer.eu

Alles dat je moet weten over de Europese verkiezingen.

Op 23 mei vinden in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Maar wat betekent dat concreet voor ons? Waarom zou je eigenlijk gaan stemmen? Wat is de rol van het Parlement op wetgeving? En hoe zit dat met de Europese politieke partijen?
Sociaal geograaf en historicus drs. Wolter Blankert vertelt hoe alles werkt én wat jouw impact op de Europese politiek kan zijn.

Georganiseerd door Europe Direct Maastricht i.s.m. Neios (Netwerk Europese Internationale Orientatie in Onderwijs en Samenleving). Gratis toegang. Graag reserveren via klantenservice@maastricht.nl; 043-3505600.

Europe Direct Maastricht - de EU voor de burger

De Postbus51 van Europa - informatiepunt op de 2e etage Centre Céramique

Van 2018 tot 2020 is Europe Direct Maastricht opnieuw voor 3 jaar actief om informatie van en over de EU voor u beschikbaar te maken in Centre Céramique Maastricht. Samen met 12 Europe Directs in Nederland en zo'n 500 in heel Europa slaan we een brug slaan tussen 'Brussel' en burgers zoals u. 

Jaarlijks organiseert Europe Direct Maastricht activiteiten om de EU toe te lichten. Deze worden in de agenda van Centre Céramique aangekondigd.

Informatie over en van de instellingen van de Europese Unie vindt u in Centre Céramique en op de landelijke website Europe Direct.

Met gratis folders, een collectie boeken en diverse tijdschriften, kun je je zelfstandig verdiepen in EU-zaken. Wie doet wat in de EU, economische voorspellingen, statistische informatie, de rol van de EU als het gaat om gelijkheid, armoedebestrijding, de euro, studeren in het buitenland, racisme, milieubescherming, en ook kritische kanttekeningen bij de EU e.d. is er te vinden.

Met vragen kunt u terecht bij de service -en inlichtingenmedewerkers in Centre Ceramique of mail naar jurn.glazenburg@maastricht.nl. Binnen maximaal 3 werkdagen ontvangt u een reactie.

"Brexitland, Onverenigd Koninkrijk" door Mathijs Schiffers

Wat vind de Brit van de Brexit? Lezing van correspondent Financieel Dagblad.

Het zijn rumoerige tijden in het Verenigd Koninkrijk sinds de Britten besloten de Europese Unie te verlaten. Daar weet Mathijs Schiffers, geboren in Helmond en sinds 2012 correspondent in Londen voor het Financieel Dagblad, alles van. Hij schreef het boek Brexitland, een Onverenigd Koninkrijk over de aanstaande uittreding. 

In deze lezing vertelde hij over zijn reis door het Verenigd Koninkrijk en de gesprekken die hij met veelal excentrieke bewoners voerde. Ook de gevolgen voor Nederland kwamen ter sprake. Zijn boek kon gesigneerd worden.  Zie agenda.

Mathijs Schiffers

Busreis Brussel

Europe Direct Maastricht organiseerde met United World College en JEF (Jonge Europese Federalisten) een dagtrip naar Brussel. Zon' 60 leerlingen en 25 senioren bezochten het Huis voor de Europese Geschiedenis en het Europees Parlement. Tijdens de busreis spreken oud en jong met elkaar over actuele Europese thema's en Europarlemenatrier Mrs. Piri sprak de leerlingen toe in het Parliamentarium.

 

Een doel voor ogen hebben is één ding.....

https://youtu.be/syI6WEQIwH8

 

Europe Calling wordt Working on Europe

Met het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is het, precies 25 jaar na het tekenen van het Verdrag van Maastricht, tijd voor een nieuwe stap in de Europese geschiedenis. Met deze boodschap werd het jaarprogramma ‘Europe Calling! Maastricht Treaty 25th Anniversary’ geopend door gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg en burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht. Op 8 december 2017 werd het thema-jaar afgesloten. 

De gemeente Maastricht, provincie Limburg en Universiteit Maastricht gaan onder te naam: 'Working on Europe' samen verder.

 

Terugblik:

De eerste bijeenkomst in het Gouvernement aan de Maas werd gekleurd door de uitslag van het referendum vorige week waarin een meerderheid van de Britse bevolking zich uitsprak voor een Brexit. “Ik vind dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie de besprekingen over Brexit zouden moeten voeren in Maastricht. Ik heb beide partijen daartoe uitgenodigd”, zei gouverneur Bovens. “Duidelijk is dat Europa op een kruispunt in haar bestaan is aangeland.” Het actuele debat over Europa moet in Maastricht worden gevoerd, vond ook burgemeester Penn-te Strake: “25 jaar na het tekenen van het Verdrag van Maastricht kunnen we het vuur van het verenigd Europa opnieuw aanwakkeren. Van onderop, door de generaties die het huidige Europa vormen.”

Programma Europe Calling!

De dialoog over de toekomst van Europa is het centrale thema van ‘Europe Calling!, Maastricht Treaty 25th Anniversary’. Bijna een jaar lang worden in en rond Maastricht verschillende evenementen gehouden. Zo staat voor 9 december een topconferentie in het MECC op het programma met ruim duizend gasten en belangrijke spelers van toen en nu, onder wie Herman van Rompuy (voormalig voorzitter van de Europese Raad) en Jeroen Dijsselbloem (minister van Financiën) als sprekers. Het tweede grote evenement is ‘Generation Maastricht: YO! Fest’ op 7 februari 2017 in het MECC. Drieduizend tot vijfduizend Europese jongeren uit verschillende bevolkingslagen en culturen zullen deze dagen hun visie op Europa met elkaar delen.

Debat

Tijdens de kick off debatteerden studenten uit diverse EU-lidstaten over de meerwaarde van de Europese Unie voor hen. Met 28 studenten, één uit elke EU-lidstaat, werd een video opgenomen. Deze video, waarin de diversiteit van culturen en wensen voor Europa duidelijk zichtbaar is, is te vinden op www.europecalling.nl. Het volledige programma is nog te vinden op de website. Een debat over de Toekomst van Europa, n.a.v. een whitepaper hierover sloot het themajaar af in december 2017.

10 prioriteiten voor de EU van voorzitter van de EC, Juncker

De Europese Unie staat voor ongeziene uitdagingen. Naast hoge werkloosheid, trage economische groei, economische onzekerheid en een enorme investeringskloof worden wij geconfronteerd met migratiedruk, milieu- en veiligheidsuitdagingen en instabiliteit in de buurlanden. Veel burgers hebben geen vertrouwen meer in het vermogen van de politieke instellingen op alle niveaus om deze uitdagingen aan te pakken. Bepaalde verwezenlijkingen van de Europese integratie, zoals het vrije verkeer van personen en de open binnengrenzen, worden weer ter discussie gesteld. Populisme en nationalisme vieren hoogtij.

In november 2014 is Jean-Claude Juncker aangetreden als voorzitter van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Hij werd verkozen op basis van een politiek programma met als belangrijkste doelstelling de bruggen in Europa weer op te bouwen en het vertrouwen van de Europese burger te herstellen. Hiervoor wil hij het EU-beleid toespitsen op de belangrijkste uitdagingen voor onze economieën en samenlevingen en de democratische legitimiteit versterken. Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Jean-Claude Juncker tien kernprioriteiten vastgesteld die in 2015 alle aandacht krijgen van de EU-instellingen. Die prioriteiten worden in deze brochure nader toegelicht.

Stichting Geen Grens - 'Waar een wil is, is geen grens'

Europe Direct Maastricht in momenteel betrokken bij de stichting Geen Grens. Dit is een burgerbeweging die het belang van de euregio bij de politiek, het bedrijfsleven en bij burgers duidt en van een impuls wil voorzien. Doel hiervan is het op gang brengen van een euregionale beweging, die de samenwerking tussen de drie landen en organisaties in de Euregio Maas-Rijn zal versterken, en ervoor zal zorgen dat de Euregio Maas-Rijn haar talrijke kansen beter zal benutten. Europe Direct Maastricht heeft hierin zitting samen met leden van het Deutsch Niederländische Gesellschaft zu Aachen (DNG), het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), stichting Eurode 2000+ en de honorair consul van Luxemburg in Maastricht .

Het eerste evenement had op zondag 31 augustus 2014 plaats, in de vorm van een burgermanifestbijeenkomst 'Waar een wil is, is geen grens', naar aanleiding van de viering van 200 jaar koninkrijk der Nederlanden. Hier heeft de organisatie een manifest aangeboden waarin het eisen stelt en aanbevelingen doet voor de Euregio Maas-Rijn. Verder werd deze middag aangekleed door lezingen van  rector magnificus van de Universiteit Maastricht Luc Soete en publicist Geert van Istendael en Joep Leerssen.

Op zaterdag 17 januari 2015 vond het vervolg evenement plaats met een vooruitblik op de Limburgse Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. De lijsttrekkers van de politieke partijen waren uitgenodigd. In 2019 is een gelijkelijk evenement georganiseerd. 

Zie verder: https://www.geengrens.eu/

pdf

Grensinfopunt, Holland Expatcenter South, ITEM in Centre Céramique

In Centre Ceramique is sinds september 2015 het Grensinfopunt (GIP) gevestigd. Het heeft als doel om (potentiële) werknemers en werkgevers zo goed mogelijk te informeren en adviseren over gevolgen van grensarbeid. Er wordt informatie en advies verstrekt over onder meer belasting, verhuizen, pensioen, ziektekostenverzekering. 

Bijzonder aan dit loket is dat met België wordt samengewerkt, met de instellingen op het gebied van arbeidsbemiddeling (werkwinkels van de VDAB). VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en biedt diensten aan zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers. Twee winkels van de VDAB (in Maaseik en Lanaken) worden ingericht als grensinfopunt.

Met het GIP beschikt Maastricht inmiddels over drie steunpunten die een bijdrage moeten leveren aan het ontsluiten van de Euregionale arbeidsmarkt. Het gaat dan om het Grensinformatiepunt voor grenspendelaars, het Holland Expatcenter South en het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM). Ook het expatcenter heeft een loketfunctie, bedoeld voor steun aan de vele expats die hun werk vinden in Zuid-Limburg. ITEM is niet voor directe hulp maar meer een kennisinstituut dat probeert de grotere problematiek achter de vragen bij de twee loketten in beeld te brengen. Uiteindelijk moet ITEM de juridische grenzen voor expats en grenswerkers gaan minimaliseren.

Workshop Chocoladerichtlijn - Rollenspel EU besluitvorming

Wil je leerlingen kennis laten maken met de praktische besluitvormingsprocedures in de EU? En ze door het vuur te laten gaan voor de belangen van hun land, daarbij de voortgang van het Europees project niet uit het oog verliezend? Dan is het leuk om het rollenspel EU besluitvorming te volgen bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag. Het is gebaseerd op de Chocoladerichtlijn.

75 minuten lang nemen de leerlingen plaats in de onderhandelingszetel van één van de EU-landen, het Europees Parlement of zijn ze een ambitieuze medewerker bij de Europese Commissie die erop gebrand is dat zijn wetsvoorstel over de chocoladerichtlijn wordt aangenomen.

De leerlingen worden bijgepraat over het besluitvormingsproces in de EU. Ook maken ze van dichtbij mee hoe de (vaak zware) onderhandelingen in de praktijk werken.

Het gratis rollenspel is geschikt voor een groep van ongeveer 25 personen. Voor meer informatie over de workshop kun je contact met de Vertegenwoordiging van de EC in Nederland opnemen. tel. 070-3135300. Je kunt ook mailen naar: comm-nl-den-haag(at)ec.europa.eu

 studenten © iStock

Workshop EU in de VWO-klas? Vraag het Euroteachers

Recente gebeurtenissen tonen het belang van de EU voor haar lidstaten en de EU-burgers. Sommige mensen voorspellen dat de EU in de toekomst een nog actievere rol in ons leven zal gaan spelen. Toch weten veel mensen nog niet wat de EU nu eigenlijk precies doet.

Algemene kennis over de EU
De informatievoorziening over Europese instellingen in het voortgezet onderwijs schiet tekort, zo concludeerde een groepje European Studies-studenten van de Universiteit Maastricht. De studenten, met verschillende nationaliteiten en leeftijden, zijn overtuigd van het belang van algemene kennis over de EU. "Veel mensen weten niets of weinig over dit onderwerp en begrijpen daardoor ook minder goed welke rol het speelt in hun dagelijks leven", aldus de studenten. Zij denken dat middelbare scholieren best wat meer willen weten over dit onderwerp. Het "Youth in Action programme" van de Europese Commissie juicht initiatieven op dit vlak toe met een subsidie.

De workshop
De zogenaamde EuroTeachers zijn daardoor in de gelegenheid om vwo-scholieren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar (bovenbouwscholieren) kosteloos een workshop op maat aan te bieden, in uw eigen klaslokaal. Tijdens de workshop 'Europa' maken de scholieren aan de hand van verschillende workshops kennis met de geschiedenis van de EU en haar instellingen. Ook internationale betrekkingen en de Europese economie worden besproken. Hiervoor gebruiken de EuroTeachers onder meer achtergrondmateriaal van de Europese Commissie en studiemateriaal uit het geaccrediteerde, Engelstalige, European Studies-programma. De workshop wordt in het Engels aangeboden.

Contact en informatie
Voor meer informatie over de workshop 'Europa' in uw eigen klaslokaal kunt u altijd terecht op de EuroTeachers website of stuurt u een e-mail naar info.euroteachers@gmail.com.

Bij de Universiteit Maastricht
Wilt u de workshop 'Europa' combineren met voorlichting over studeren aan de Universiteit Maastricht? Neem dan contact op met het Team Schoolcontacten door een e-mail te sturen naar info-scholen@maastrichtuniversity.nl.

Via het Europe Direct informatiepunt in Centre Céramique kunt u informatiemateriaal aanvragen. 

 

YouTube documentaire's etc

In 2017 werd 25 jaar Verdrag van Maastricht herdacht en nieuw leven ingeblazen. Deze documentaire met historische beelden gaat erover. In dit engelse filmpje van CGP Grey wordt de Europese Unie uitgelegd. 

Filmpjes in het Nederlands over Europa en de Europese Unie naar leeftijd gerangschikt: http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=EU.

Wil je meer weten over Europa en de Europese Unie? De drie Europese instituties hebben hun eigen YouTube kanaal (allemaal in het Engels):

YouTube kanaal Europese Comissie – EUTUBE: https://www.youtube.com/user/eutube

YouTube kanaal Europees parlement: https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament

YouTube kanaal Europese raad: https://www.youtube.com/user/eucouncil

Canon van de Nederlandse geschiedenis - 50. Europa

In de canon van de Nederlandse geschiedenis mocht Europa niet ontbreken. In de canon staan tientallen links naar recente boeken over de EU en haar functioneren op een rij. Velen zijn te vinden in de collectie te Centre Céramique.

Ga naar de Canon

Busreis Brussel

Europe Direct Maastricht organiseerde met United World College en JEF (Jonge Europese Federalisten) een dagtrip naar Brussel. Zon' 60 leerlingen en 25 senioren bezochten het Huis voor de Europese Geschiedenis en het Europees Parlement. Tijdens de busreis spreken oud en jong met elkaar over actuele Europese thema's en Europarlemenatrier Mrs. Piri sprak de leerlingen toe in het Parliamentarium.

 

Internationale kranten over EU

In Press Display vind je duizenden full-text kranten in honderden talen. Het is te raadplegen via de computers in Centre Céramique, via de wifi en via mobiel. Als je de app download en in Centre Ceramique gebruikt, kun je een week lang Press Display ook vanuit thuis gebruiken. Kijk hier in de kranten.

Europe Direct Maastricht introductie film

Wat deed de EU in 2017?

Wat heeft de Europese Unie in 2017 gerealiseerd? Welke vorderingen zij heeft gemaakt bij de tenuitvoerlegging van haar prioriteiten? De maatregelen die zijn genomen ter bevordering van werkgelegenheid, groei en investeringen? De rol die zij bij de klimaatovereenkomst in Parijs heeft vervuld? Hoe zij de vluchtelingencrisis heeft aangepakt? En welke voordelen de Unie bood voor de EU-burgers? U vindt de antwoorden op al deze en nog andere vragen in de publicatie: De EU in 2017

Categorieën

Catalogus Maastricht

Mijn menu - klik hier voor uitleg -

Regel je bibliotheekzaken mobiel

Met 'Bibliotheek Wise app' hebben leden van Centre Céramique altijd en overal toegang tot hun bibliotheek.

Downloaden en meer informatie

Er zijn geen recente tweets.

Zoeken in de digitale bibliotheek

Digitale bibliotheek

Soms is wat u zoekt al digitaal beschikbaar.
Het is de moeite waard om dat na te kijken.

Zoek naar...

eBooks
Luisterboeken
Krant of krantenartikel
Tijdschrift of tijdschriftartikel
Scriptie en proefschrift

      
      of

Zoek in al onze digitale bronnen