Europe Direct Maastricht - de EU voor de burger

De Postbus51 van Europa - 2e etage Centre Céramique (tegenover de tijdschriften/folders)

Sinds 2013 is Europe Direct Maastricht opnieuw voor 5 jaar gecommiteerd om informatie van en over de EU voor u beschikbaar te maken in Centre Céramique Maastricht. Samen met 13 Europe Directs in Nederland en zo'n 500 in heel Europa slaan we een brug slaan tussen 'Brussel' en burgers zoals u. 

Jaarlijks organiseert Europe Direct Maastricht activiteiten om de EU toe te lichten. Deze worden in de agenda van Centre Céramique aangekondigd.

Informatie over en van de instellingen van de Europese Unie vindt u in Centre Céramique en op de website Europe Direct. Met gratis folders, een collectie boeken en diverse tijdschriften, kan ieder zich zelfstandig verdiepen in EU-zaken. Wie doet wat in de EU, economische voorspellingen, statistische informatie, de rol van de EU als het gaat om gelijkheid, armoedebestrijding, de euro, studeren in het buitenland, racisme, milieubescherming, en ook kritische kanttekeningen bij de EU e.d. is er te vinden.

Met vragen kunt u terecht bij de service -en inlichtingenmedewerkers in Centre Ceramique of mail naar jurn.glazenburg@maastricht.nl. Binnen maximaal 3 werkdagen ontvangt u een reactie.

10 prioriteiten Juncker

De Europese Unie staat voor ongeziene uitdagingen. Naast hoge werkloosheid, trage economische groei, economische onzekerheid en een enorme investeringskloof worden wij geconfronteerd met migratiedruk, milieu- en veiligheidsuitdagingen en instabiliteit in de buurlanden. Veel burgers hebben geen vertrouwen meer in het vermogen van de politieke instellingen op alle niveaus om deze uitdagingen aan te pakken. Bepaalde verwezenlijkingen van de Europese integratie, zoals het vrije verkeer van personen en de open binnengrenzen, worden weer ter discussie gesteld. Populisme en nationalisme vieren hoogtij.

In november 2014 is Jean-Claude Juncker aangetreden als voorzitter van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Hij werd verkozen op basis van een politiek programma met als belangrijkste doelstelling de bruggen in Europa weer op te bouwen en het vertrouwen van de Europese burger te herstellen. Hiervoor wil hij het EU-beleid toespitsen op de belangrijkste uitdagingen voor onze economieën en samenlevingen en de democratische legitimiteit versterken. Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Jean-Claude Juncker tien kernprioriteiten vastgesteld die in 2015 alle aandacht krijgen van de EU-instellingen. Die prioriteiten worden in deze brochure nader toegelicht.

'Waar een wil is, is geen grens'

Europe Direct Maastricht in momenteel betrokken bij de organisatie van ‘waar een wil is, is geen grens’. Dit is een burgerbeweging die het belang van de euregio bij de politiek, het bedrijfsleven en bij burgers duidt en van een impuls wil voorzien. Doel hiervan is het op gang brengen van een euregionale beweging, die de samenwerking tussen de drie landen en organisaties in de Euregio Maas-Rijn zal versterken, en ervoor zal zorgen dat de Euregio Maas-Rijn haar talrijke kansen beter zal benutten.

Het eerste evenement had op zondag 31 augustus 2014 plaats, in de vorm van een burgermanifestbijeenkomst, naar aanleiding van de viering van 200 jaar koninkrijk der Nederlanden. Hier heeft de organisatie een manifest aangeboden waarin het eisen stelt en aanbevelingen doet voor de Euregio Maas-Rijn. Verder werd deze middag aangekleed door lezingen van  rector magnificus van de Universiteit Maastricht Luc Soete en publicist Geert van Istendael en Joep Leerssen.

Op zaterdag 17 januari 2015 vond het vervolg evenement plaats met een vooruitblik op de Limburgse Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. De lijsttrekkers van de politieke partijen waren uitgenodigd. 

Op de website www.euregionaalregister.eu kan men een lijst van organisaties vinden die de ideeën van de organisatie ‘waar een wil is, is geen grens’ onderschrijven. Op deze website kunt u ook meer informatie en het manifest nden, en kunt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Europe Direct organiseert dit samen met het Deutsch Niederländische Gesellschaft zu Aachen (DNG), het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), stichting Eurode 2000+ en de honorair consul van Luxemburg in Maastricht .

Op deze pagina kunt u een pdf van het boekje, waar onder andere het manifest en nota in staan, downloaden. 

pdf

Grensinfopunt in Maastricht

In Centre Ceramique is sinds september 2015 het Grensinfopunt (GIP) gevestigd. Het heeft als doel om (potentiële) werknemers en werkgevers zo goed mogelijk te informeren en adviseren over gevolgen van grensarbeid. Er wordt informatie en advies verstrekt over onder meer belasting, verhuizen, pensioen, ziektekostenverzekering. 

Bijzonder aan dit loket is dat met België wordt samengewerkt, met de instellingen op het gebied van arbeidsbemiddeling (werkwinkels van de VDAB). VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en biedt diensten aan zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers. Twee winkels van de VDAB (in Maaseik en Lanaken) worden ingericht als grensinfopunt.

Met de opening van GIP beschikt Maastricht inmiddels over drie steunpunten die een bijdrage moeten leveren aan het ontsluiten van de Euregionale arbeidsmarkt. Het gaat dan om het Grensinformatiepunt voor grenspendelaars, het Holland Expatcenter South en het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM). Ook het expatcenter heeft een loketfunctie, bedoeld voor steun aan de vele expats die hun werk vinden in Zuid-Limburg. ITEM is niet voor directe hulp maar meer een kennisinstituut dat probeert de grotere problematiek achter de vragen bij de twee loketten in beeld te brengen. Uiteindelijk moet ITEM de juridische grenzen voor expats en grenswerkers gaan minimaliseren.

Workshop EU in de VWO-klas? Vraag het Euroteachers

Recente gebeurtenissen tonen het belang van de EU voor haar lidstaten en de EU-burgers. Sommige mensen voorspellen dat de EU in de toekomst een nog actievere rol in ons leven zal gaan spelen. Toch weten veel mensen nog niet wat de EU nu eigenlijk precies doet.

Algemene kennis over de EU
De informatievoorziening over Europese instellingen in het voortgezet onderwijs schiet tekort, zo concludeerde een groepje European Studies-studenten van de Universiteit Maastricht. De studenten, met verschillende nationaliteiten en leeftijden, zijn overtuigd van het belang van algemene kennis over de EU. "Veel mensen weten niets of weinig over dit onderwerp en begrijpen daardoor ook minder goed welke rol het speelt in hun dagelijks leven", aldus de studenten. Zij denken dat middelbare scholieren best wat meer willen weten over dit onderwerp. Het "Youth in Action programme" van de Europese Commissie juicht initiatieven op dit vlak toe met een subsidie.

De workshop
De zogenaamde EuroTeachers zijn daardoor in de gelegenheid om vwo-scholieren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar (bovenbouwscholieren) kosteloos een workshop op maat aan te bieden, in uw eigen klaslokaal. Tijdens de workshop 'Europa' maken de scholieren aan de hand van verschillende workshops kennis met de geschiedenis van de EU en haar instellingen. Ook internationale betrekkingen en de Europese economie worden besproken. Hiervoor gebruiken de EuroTeachers onder meer achtergrondmateriaal van de Europese Commissie en studiemateriaal uit het geaccrediteerde, Engelstalige, European Studies-programma. De workshop wordt in het Engels aangeboden.

Contact en informatie
Voor meer informatie over de workshop 'Europa' in uw eigen klaslokaal kunt u altijd terecht op de EuroTeachers website of stuurt u een e-mail naar info.euroteachers@gmail.com.

Bij de Universiteit Maastricht
Wilt u de workshop 'Europa' combineren met voorlichting over studeren aan de Universiteit Maastricht? Neem dan contact op met het Team Schoolcontacten door een e-mail te sturen naar info-scholen@maastrichtuniversity.nl.

Via het Europe Direct informatiepunt in Centre Céramique kunt u informatiemateriaal aanvragen. 

 

YouTube tips

In dit engelse filmpje van CGP Grey wordt de Europese Unie uitgelegd. Wil je meer weten over Europa en de Europese Unie? De drie Europese instituties hebben hun eigen YouTube kanaal (allemaal in het Engels):

YouTube kanaal Europese Comissie – EUTUBE: https://www.youtube.com/user/eutube

YouTube kanaal Europees parlement: https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament

YouTube kanaal Europese raad: https://www.youtube.com/user/eucouncil

Filmpjes in het Nederlands over Europa en de Europese Unie: http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=EU

 

Actuele links over EU onderwerpen

Canon van de Nederlandse geschiedenis - 50. Europa

In de canon van de Nederlandse geschiedenis mocht Europa niet ontbreken. In de canon staan tientallen links naar recente boeken over de EU en haar functioneren op een rij. Velen zijn te vinden in de collectie te Centre Céramique.

Ga naar de Canon

Europe Direct Maastricht introductie film

EU in 2015

Wat heeft de Europese Unie in 2015 verwezenlijkt? Welke vorderingen zij heeft gemaakt bij de tenuitvoerlegging van haar prioriteiten? De maatregelen die zijn genomen ter bevordering van werkgelegenheid, groei en investeringen? De rol die zij bij de klimaatovereenkomst in Parijs heeft vervuld? Hoe zij de vluchtelingencrisis heeft aangepakt? En welke voordelen de Unie bood voor de EU-burgers? U vindt de antwoorden op al deze en nog andere vragen in de publicatie: De EU in 2015

Categorieën

Catalogus Maastricht

Mijn menu - klik hier voor uitleg -

Regel je bibliotheekzaken mobiel

Met 'Bibliotheek Wise app' hebben leden van Centre Céramique altijd en overal toegang tot hun bibliotheek.

Downloaden en meer informatie

Er zijn geen recente tweets.

Zoeken in de digitale bibliotheek

Digitale bibliotheek

Soms is wat u zoekt al digitaal beschikbaar.
Het is de moeite waard om dat na te kijken.

Zoek naar...

eBooks
Luisterboeken
Krant of krantenartikel
Tijdschrift of tijdschriftartikel
Scriptie en proefschrift

      
      of

Zoek in al onze digitale bronnen