“Leven in de eigen bubbel: lot of keuze?”

Historisch Debat


04 mrt

Welke risico’s kleven aan leven in de eigen bubbel of echokamer?

Is het een probleem, zoals sommige opiniemakers ons willen doen geloven of is juist het tegenovergestelde het geval? Kunnen we spreken van een weloverwogen eigen keuze of is er sprake van (biologische) lotsbepaling? Is het een volstrekt nieuw verschijnsel of leefden we in het verleden, in het sterk verzuilde Nederland ook in bubbels? Op zoek naar antwoorden organiseert de Kring Maastricht van het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) dit derde Historisch Debat. Onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink geven Angelique Janssens, Judith Moeller, Johan van de Beek en columniste Petra Quaedvlieg vanuit wetenschappelijk en journalistiek perspectief hun visie. Vervolgens krijgen ze een aantal vragen en stellingen voorgelegd, waarop ook het publiek kan reageren.

Zondag 4 maart 2018

Van 13:30 tot 15:00 uur

Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | 6221 KV Maastricht

Gratis