Letters bij de lunch - Letters en kunst op papier:

behouden voor de toekomst door Saskia Hendriks


03 mei
Letters bij de lunch

Ruim 5000 dagen restaureert Saskia Hendriks van Sashpapercare, boeken, prenten, tekeningen en andere kunstwerken op of van papier. 

Van oorsprong geschoold als docent tekenen en schilderen is ze in Amsterdam opgeleid tot gediplomeerd restaurator.

De tand des tijds moeten we accepteren, maar waar nodig kunnen we schade aan papier door mens/vandalisme, schimmels, muizen, verzuring en ander ongedierte ongedaan maken. In deze voordracht wordt het behandelingsproces getoond van bijzondere objecten die zijn teruggebracht in de authentieke staat en zo behouden blijven voor de toekomst. Veel beeldmateriaal van alle fases van de behandeling vormen de rode draad in het verhaal. De bevlogenheid voor dit mooie vak blijft, door de grote verscheidenheid aan opdrachten, enerzijds de dierbare Bosatlas van een particulier en anderzijds topstukken uit een Rijksmuseum met namen als Karel Appel, James Ensor, Jan Toorop en Picasso. Bij elke vraag om conservering of restauratie is het een uitdaging om te doen wat nodig is, niet meer en niet minder, indien mogelijk conform de wens van de opdrachtgever. Oude ambachtelijke technieken worden gecombineerd met innovatieve materialen en oplossingen, voor zo ver deze ethisch verantwoord zijn.

Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht).

Donderdag 3 mei 2018

Van 12:30 tot 13:30 uur

Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | 6221 KV Maastricht

Gratis